Monday, July 12, 2010

SAGRADONG AKLAT 10 ELEMENTS AND PROCEDURE FOR A GUIDED TREASURE HUNTING OPERATION (DIVINO WAY AND TIPS FROM ENGKANTO DE DIOS) Read more: http://www.s

SAGRADONG AKLAT 10

ELEMENTS AND PROCEDURE FOR A GUIDED TREASURE HUNTING OPERATION (DIVINO WAY AND TIPS FROM ENGKANTO DE DIOS)

Bago sumali, sumama at pumasok sa ganitong operasyon ay ipinapayong nasunod na at nagawa na lahat ang iba’t ibang kaalaman at paraan na ginagawa ng miyembro ng DTEF (Divino Third Eye Fellowship) upang siguradong maiwasan ang masaniban ng anumang ispiritu o magkaroon ng ispiritwal na bira. Ito ay ang pag atake o pagsalakay gawa ng iba’t ibang ispirito at ng mga di pangkaraniwang pwersa ng diablo sa isang tao para magkaroon ng iba’t ibang klase ng sakit, pagkalito at kamatayan o magkaroon ng anumang sakuna, maiwasan ito bago pa man ito maganap.

Paalaala at Tagubilin: Nararapat na nabasa at naka-Panalangin gamit ang Divino Third Eye Fellowship Prayer HandBook bago sumali sa Treasure Hunting Operation.

Babala: Ang hindi pag-sunod sa Divinong paalaala ay nangangahulugang walang pananagutan ang DTEF sa anomang kahihinatnan ng sasama saganitong gawain.

Palakasin ang aura at pananampalataya pati ang katawang Lupa bago gumalaw sa mundo ng Treasure Hunting sa pamamagitan ng pag-gamit ng Biblia, Divino Third Eye Fellowship Prayer Handbook, Mga Makapangyarihang Dasal, DTEF Capsules, Kabal, Atardar, Mga Efod (Mahal na Panturo, Mahal na Kwintas, Third Eye, Third Ear, Second Mind, Mahal na Baston, at mga bahagi ng kamay) sa mga Pagtatanong, paggamot, at sa pagtupad ng Divinong Hustisya. Gamitin ang iba’t ibang paraan, kagamitan at iba’t ibang sandata upang magamit ng tama ang lahat ng Regalong ipinagkaloob ng Tatlong Persona, Mga Divinos at ni Mama Mary.

Sundin ang lahat ng Do’s and Don’t ng inyong regalo upang maiwasan ang anuman pag-aaway away at maging matagumpay sa gagawing operasyon.

Manalanging ng taimtim. Alaming mabuti kung ikaw ay pinapayagan ng Tatlong Persona, ni Mama Mary at ng lahat ng mga Angel na sumali sa ganitong operasyon. Humingi at humiling ng Divine Permission.

Gamitin ang iba’t ibang regalo at iba’t ibang gamit upang malaman at matanggap ang kanilang pagsang-ayon. Huwag tangkaing baguhin ang kanilang kasagutan. Isang palatandaan ng kahit maliit na hindi pagsang-ayon ay nangangahulugang hindi ka nila pinapayagan. Tandaang nauuna nilang nakikita ang susunod na kabanata ng iyong buhay na maaaring mag-resulta sa hindi kanais-nais na pangyayari sa oras na ikaw ay sumuway sa kanilang kagustuhan. Mag-shield at mag-charge.

Mag-planong mabuti. Matapos matuklasang may lamang kayamanan

ang isang lugar na planong hukayin. Siguraduhing may laman at alamin kung ano at ilan ang nakabaon sa pamamagitan ng mga gamit ng DTEF. kombinasyunan ng panlupang instrumento tulad ng mga Detectors.

Komplikado at masalimuot ang pag-ooperate ng isang Treasure Hunting. Maraming responsibilidad ang nakaakibat dito. Dapat coordinated lahat ang mga kilos at galaw ng sasali rito.

Critical na dapat ay may napakataas na Spiritual Maturity at hindi na maaaring maapektuhan ng kahit anong pagbabagong-isip lalong-lalo na sa inaasahang malaking kaginhawang idudulot nito sapagkat sa pag-ibig sa pera iikot ang kaisipan ng Dayabs.

Dapat ang Team na maiinvolve ay highest ang linis ng konsensiya at walang kahinaan para matukso lalo na ang mga maghuhukay upang walang maging daan upang palalimin o ilipat ng mga Ispiritung nagbabantay at mga Engkanto De dios ang nakatagong kayamanan.

Importanteng naka-fokus ang kaisipan ng taong kasali buo ang commitment para maging matagumpay ang over-all project. At pag-naging involve na hindi na pwedeng umatras pa sapagkat konting pagkakamali lamang ay maaaring magpatagal sa pag-kuha ng kayamanan.

Mag-meditate ng malalim. Alamin ang lahat ng information tungkol sa nakaraan ng lugar, tao at kayamanan. Kausapin lahat ang mga kaluluwa andoon. Mga napugutan, mga na rape, mga na chop-chop, mga na torture para huwag manghila.

Makigpag-negotiate agad sa kanila pati na rin sa Engkanto de Dios at iba pang- elemento ngunit buburahin ang Engkanto Dayabs at Dayabs sapagkat ito’y manloloko lamang.

Alamin kung ano ang kanilang kahilingin kapalit ng kayamanan. Isa-isahin sila at alamin kung humihingi ng panalangin para sila’y matahimik na o kung humihiling sila ng dugo ng hayop. At kung buhay ng tao ang hinihiling puwede ba itong tapatan na lamang ng dugo o buhay ng isang hayop. Alamin din kung anong hayop ang kanilang hiling para pumayag silang ibigay ang binabantayang kayamanan.

Napakaraming Engkanto Dayabs at Dayabs ang minsang nakahandang idepensa ang binabantayang kayamanan kinakailangang burahin ang mga ito. Bawat isa mula sa kaliwa at kanan, taas at ibaba dapat sialng ubusin. Bagama’t isa sila sa napakahirap kalaban gamitin ang kaalaman at kapangyarihang pinahihiram ng mga Divino mag COMBATIS ISPIRITUAL.

COMBATIS TEMPLATE

 1. 1. Combatis as a special DTEF Mandate and as a Gift

To the Divino practitioner.

 1. A. Explanation of DTEF mandate
 2. B. Receiving the Gift of Combatis and cultivating it.
 3. C. Requirements of Combatis and its relationship with the 24 DTEF rules.

 1. 2. Perspectives of Combatis from a Divino Viewpoint.

 1. A. The Divino Practitioner as a conduit of Divine

Combatis energy.

 1. B. As a Protector, Punisher, Warrior, and Enforcer for

The Divino Community.

 1. C. As a co-worker and contributor in creating Divino

Communities globally.

 1. 3. Essentials of Combatis

 1. A. Preparations before Combatis.
 2. B. Mastering and Upgrading the Combatis Prayers.
 3. C. Essentials during Combatis
 4. D. Additional information regarding Combatis.

 1. 4. Procedures for Combatis

A) Check with the Panturo if you feel different, if There is pain and you feel bad to determine Whether there is an assault or whether there is Charging.

B) Check the level of the assaulting entity.

C) Ask the Panturo if you can go into (Combatis) Battle or not.

D) Pray Bucolum to ask the Warrior Angels to ride on the Panturo.

E) Check whether the Warrior Angels are already There and whether only the Divinos are in charge Of the Panturo

F) Use the appropriate Combatis prayers to eliminateThe the Dayabs, Engkanto etc., If the Level of the Assaulting entity is higher than the Prayer that You’re holding or using, ask the other Elders to Help out or ask Mama Mary and/or the other HigherWarrior Angels, most specially the Divine Holy Trinity to help you out and keep on Praying.

G) Check whether the assaulting

Entities have been eliminated.

H) Check also whether succeeding entities are already in position to launch an attack. If they are,

Use the same Combatis Prayers

to eliminate Succeeding assaults.

I) If the assaults are finished, check whether your Aura has been pierced with kalso or with Negative Energies. The Aura needs to be cleaned and

charged so that the cracks and

holes can be repaired with

Divine Energies. Never leave

your Aura in a damaged state.

J) Thank the Divine Holy Trinity for the support, Cleansing, Charging and repair of your 4 Components. Be thankful for the Love and support that you received during your Combatis.

5. Best Practices of Combatis

i) Always be prepared when doing Combatis, evenThough you’re dead tired or sleepy, never sleep it Out. There is a strong possibility that the assault Can plant kalsos and negative energies deep intoYou’re Auras that will create all the negativeThings and negative emotions as well as future Diseases and problems.

ii) Check your aura three times a day to find out if You have an assault or not, be vigilant in protectingYou’re Aura and that of your loved ones.

iii) Expect that you will do Combatis on a regular basis. The frequency of your Combatis will depend on the level of your Intensity as a Warrior (Low, Medium, and high Intensity). A Higher intensity would mean that you would do Combatis on a Daily Basis.

iv) Never get tired of Combatis Spiritual. There is a continuous need to upgrade your Combatis prayers and the rewards will open up more gift chambers that will enable you to achieve your other Divine purposes. Walang kapaguran ang isang Warrior.

v) As more Gifts and Divine Chambers are opened Up, check yourself with the Divinos for

Acceptability, with respect to Humility and Obedience. There is a very strong temptation to be Proud and conceited, thus putting yourself at risk of Violating the 24 DTEF rules.

vi) Fear, Confusion and other Negative feelings are some of the ways that the Diabs will use against you, always call on the Warrior Angels, Most specially the Divine Holy trinity to aid you in removing these negative emotions, after Combatis, clean and Charge your Aura

6. Special cases of Combatis (Read DTEF BOOKs ON HEALING and COMBATIS)

7. Solutions to Different Combatis Situations (Read DTEF BOOKS ON HEALING and COMBATIS)

8. Do’s and don’t’s of Combatis (READ DTEF BOOKS ON HEALING and COMBATIS)

Madalas sa Treasure Hunting Operation ang napapalaban ay ang Engkanto De Dios Laban sa mga Engkanto Dayabs> Kaya pag-aralan at gamitin ang sumusunod na Engkanto De Dios at ang kapangyarihan nila kaagapay ang kapangyarihan ng mga Divino.


EK PRAYERS

EK PHYSICAL

EK MENTAL
EK COMBO 1

EK COMBO 2
EK COMBO 3
EK COMBO 4
EK COMBO 5
NO EK 6
EK COMBO 7
EK COMBO 8
(PROGRESSIVE PHASING STRATEGY EK COMBATIS)

EK COMBO 9
EK COMBO 10
EK COMBO 10
(ADJUSTED)
EK COMBO 11
EK COMBO 12
EK COMBO 14
EK COMBO 15
EK COMBO 16
EK COMBO 17
EK COMBO 18
EK COMBO 19
EK COMBO 20
EK COMBO 21
EK COMBO 22
EK COMBO 23

EK COMBO 24
EK COMBO 25
EK COMBO 26
EK COMBO 27
EK COMBO 28
EK COMBO 29
EK COMBO 30
EK BUSINESS ANGELS 1
EK BUSINESS ANGELS 2
EK BUSINESS ANGELS 3
EK BUSINESS ANGELS 4PANALANGIN – PATUNGKOL SA LAHAT (KALIGTASAN SA OPERATION NG TREASURE HUNTING)

LIGTAS SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN

ORACION –

PATNUBAY AT GABAY


Orasyon para malaman kung talagang merong nakabaong kayaman sa isang lugar. Gumamit ng iba’t-ibang gamit ng DTEF.

Orasyon para ma-zoom in ngmga may Third Eye ang nakatagong kayamanan.

Orasyon upang makausap ang mga bantay na mga Engkanto De Dios.

Orasyon para makausap ang mga taong pinatay at ginawang taga-bantay ng Kayamanan.

Orasyon upang malaman kung m,ay poisonous gas o bomba ang lugar ng Kayamanan.

Orasyon upang mapigilan ang pag-singaw ng poisonous gas.

Orasyon upang mapigilan ang pagsabog ng bombang inilagay sa kayamanan.

Specify 4 things to accomplish:

1) amount of money needed

2) connections needed

3) people/personnel needed

4) industry and country to be dominated

Hanapin kung nasaan ang mga portals at doorways ng mga masasamang Ispiritu at ito’y saraduhan.

Maging magaling sa pag-gamit ng Formatting of Questions para ma-zoom in ang tamang kasagutan at palalimin pa ang mga susunod na katanungan. Explore mo at lawakan ang perspective. Alamin at sagutin ang mga importanteng tanong.

Halimbawa: Ano ang magiging kapalit ng kayamanan para maipagkaloob sa amin? Ano-ano ang mga puwersa na konektado sa matagumpay na pagkuha rito? Ano-ano ang mga critical factor na makaka-afecto sa tagumpay ng operasyon?

Pag-aralang mabuti ang site na huhukayin. Mag-usap usap ng mabuti ang lahat ng kasama kung paano ang gagawin, mga gamit na kailangan. Ano-ano ang deskripsyon at mga stratehiyang gagawin?

Pag-usapan kung paano uumpisahan at kung paano tatapusin and proyekto. Paano bubuhatin? Anong sasakyan ang gagamitin? Saan itatago? Saan at kanino ibebenta? Paano ang Sharing? Sagutin ang lahat ng mga posibleng tanong na ipapanganak sa bawat pag-uusap at sa bawat pag-kilos.

I-validate lahat ng mensaheng na pi-pick-up mula sa mga Divino at mula sa mga Engkato de Dios,decipher ng mabuti. Pagka-napagkasunduan na ulitin ang sharing at reviewhin ang lahat ng pinag-usapan.

Ano ang inaasahang resulta pag-nagtagumpay maging kung mabigo? Ano ang dapat maging role o papel ng bawat isa sa bawat pagkakataon? Ano ang magiging kontribusyon ng bawat isang kasali? Tingnan din kung ang abilidad nya ay match sa pina-gagawang trabaho.

Panaginipan ang ginagawa, mag-visualize kung ano-ano pa ang posibleng mangyari? Ano ang magiging resulta sa bawat events o kilos kung magtagumpay at kung hindi magtagumpay?

Pag-aralan ang step by step na aktibidad na kailangan para ma-accomplish ang project maging involve lahat ng kasali. Mas committed, mas creative mas mabuti.

Mag-set ng deadline para sa final completion ng operation. Kunin ang consensus ng lahat ng team members kung makakaya niyang tapusin ang kanyang tasks hanggang sa pinag-kasunduang deadline. Tingnan ang posibleng maging pagkakamali at puwedeng maging problema na haharapin. Magkasundo at magkaroon ng majority decision sa lahat ng bagay.

Siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng bawat kasali pagpunta sa site, habang nagtatrabaho at kung saan magpapalipas ng gabi maging ang kanilang daraanan kung sila’y uuwi.

Orasyon para malaman kung talagang merong nakabaong kayaman sa isang lugar. Gumamit ng iba’t-ibang gamit ng DTEF.


Orasyon para ma-zoom in ng mga may Third Eye ang nakatagong kayamanan.

Orasyon upang makausap ang mga bantay na mga Engkanto De Dios.


Orasyon para makausap ang mga taong pinatay at ginawang taga-bantay ng Kayamanan.


Orasyon upang malaman kung m,ay poisonous gas o bomba ang lugar ng Kayamanan.

Orasyon upang mapigilan ang pag-singaw ng poisonous gas.

ENREMEAICAN NALOTESO MOLGAMOGANO ANTELIGETAM TAMNATANATO BOCMA.

Orasyon upang mapigilan ang pagsabog ng bombang inilagay sa kayamanan.


Upang huwag Basta-basta Makita ng kalaban

Para huwag maminsala ang kalaban


Mag-handa ng mas maraming oras para sa pag-paplano at pag-iisip. Isulat lahat ng impormasyonmagmula sa kung sino ang may-ari ng lupa, mga taong isasali, lugar kung expose sa ibang mga tao at iba-iba pang katanungang kaughay ng operation. Pati ang step by step procedures o bawat galaw na gagawin.

Tingnang mabuti ang mga posibleng maging resulta, mga problemang kakaharapin, pati ang mga posibleng liabilities na kakaharapin kung sakaling magtagal sa operasyon,

Tandaang mas ginto ang tinataglay ninyong buhay kaysa sa tunay na ginto.

Organizado bang mabuti ang inyong grupo?

Tama ba ang mga assumptions nyo?

May transformation ba ang mga kasama ninyo? Nagbabago ba ng mga ugali?

Nadi-discover nyo ba lahat ng sekreto ng huhukayin?

Marami bang tao ang nakakaalam ng inyong operasyon?

Naniniwala ba kayo sa sabi-sabi ng ibang mga tao tungkol sa kayamanan?

Sinusunod nyo ba ang mga payo ng mga may Third Eye o may may mga gamit patungkol sa Treasure Hunting?

May mga nakikita ba kayong posibleng patibong o mga traps?

Oracion upang matanggap ang katalinuhan at mapagtiisang makarating sa aking mga pangarap.


Orasyon upang makilala ang tunay na ugali, pagkatao at intension ng isang tao.


Orasyon upang ma-resolba ang sariling problema maging ang problema ng ibang tao.

Orasyon:

Upang malabanan ang mga tukso ni Satanas.

Oracion para maging tama ang oras ng pagpapala sa isang bagay na gagawin.

Oracion; Upang mabago ang kapalaran tungo sa magandang kinabukasan.

Oracion: Para maabot at marating ang mga pangarap patungo sa pagtatagumpay kahit na maraming pagsubok.

PANALANGIN – PATUNGKOL SA LAHAT (KALIGTASAN SA OPERATION NG TREASURE HUNTING)

LIGTAS SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN

ORACION -- JURAMENTO

PATNUBAY AT GABAY

Tandaan din ang sumusunod na mga talata ng Biblia.

1Timothy 6:9 But those who want to get rich fall into temptation and are caught in the trap of many foolish and harmful desires, which pull them down to ruin and destruction.

1Timothy 6:10 For the love of money is a source of all kinds of evil. Some have been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts with many sorrows.

1Ti 6:11 But you, man of God, avoid all these things. Strive for righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness.

1Ti 6:12 Run your best in the race of faith, and win eternal life for yourself; for it was to this life that God called you when you firmly professed your faith before many witnesses.

1Timoteo 6:9 Datapuwa't ang mga nagsisipagnasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan.

1Timoteo 6:10 Sapagka't ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.

1Ti 6:11 Datapuwa't ikaw, Oh tao, ng Dios, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pagibig, sa pagtitiis, sa kaamuan.

1Ti 6:12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi.

PANAWAG SA LAHAT NG MGA MASASAMANG ESPIRITO.

ITO’Y NASA LIBRO NG ENGKANTO DE DIOS.

PANAWAG AT PANGGALIT.

PARA TUMAHIMIK AT HINDI MAMINSALA ANG MAY SAKIT.

PANGSUHETO SA LAHAT NG ESPIRITO

PANAWAG SA ESPIRITO.

PANAWAG

PANAWAG PANGPASAKAY, AT PANGPAHIRAP

PANALI NG DI MAKAALIS ANG ESPIRITO

ANG DASAL SA ARAW ARAW, SA CRISTONG HARI.

ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 10 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123/09051513777 email me nsarenas@yahoo.com pinoy_thirdeye@yahoo.com read http://divinothirdeye.ning.com http://dtef-thirdeye.blogspot.com kulamexorcistfighter.blogspot.com facebook search for divino third eye fellowship and divino fellowship on love, justice and love. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

Posted by DTEF

Labels: guide treasure hunting

No comments:

Post a Comment