Tuesday, April 9, 2013

SAGRADONG AKLAT 33 ANG PAGTATAGUMPAY AT ANG KASAGANAHAN.SAGRADONG AKLAT 33

ANG PAGTATAGUMPAY AT ANG KASAGANAHAN.
Ang paglikha ng kasaganaan upang makatulong sa mga nangangailangan at pag-tupad sa mas mataas na layunin sa buhay.
Sa bawat sandali ng ating buhay, mayroon tayong kakayahang umangkop, makibagay at maging malikhain.
At ang mga taong tinatawag nating masuwerte ay ang mga taong nakaka-alam pag ito na ang tamang pagkakataon at siya ay nakapag-handa na, iyan ang taong swerte.
Ang tradisyon ng mga relihiyon ay tinatawag itong estado ng biyaya na kung saan tila ikaw ay konektado sa ilang malikhaing kapangyarihan na bumubuhay sa iyong intensyon o ang likas na pagkakaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap. At alam mo na nakikinig ang Diyos sa iyong mga intensyon at umaalalay sa katuparan ng mga ito.
Mas madalas itong nangyayari sa ilang mga tao dahil ito ay depende sa iyong kamalayan o ang iyong pagkabukas sa posibilidad.
kung ikaw ay isang uri ng tao na napaka kitid ng kamalayan palaging nababahala at laging nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring magkamali o umaasa lamang sa mga tugon o sobrang magtrabaho habang nagpaplano.
Kung malayo ang isip sa kasalukuyang panahon at palaging nag-aalala tungkol sa kinabukasan o sa nakaraan. kung gayon malamang na mahirapan kang maabot ang kasaganahan dahil hindi mo mapapansin kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang kasaganahan ay nangangailangan ng isang uri ng kasalukuyang kamalayan.
Pangalawa, ito ay nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa iyong kaluluwa.
Ang iyong kaluluwa ay na bahagi ng iyong sarili. At ito ay konektado sa lahat ng bagay.
Iyan ang bahagi na nasa ating lahat na tinatawag nating kaluluwa ay talagang napaka maalam tungkol sa lahat ng umiiral. Ito ay ang tunay at kataas-taasang henyo at ang salamin ng karunungan ng uniberso.
Ito ay ginagawa nya dahil  alam nya kung paano ito gawin.
8 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. 9 Tulad ng nasusulat,
"Siya'y nagbibigay nang libre sa mga dukha;
ang kanyang katuwiran ay walang hanggan."
               10 Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi, at magpapalago nito upang magbunga nang sagana ang inyong kabutihang-loob. 11 Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. 12 Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. 13 Ang bukas-palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang Magandang Balita ni Cristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. 14 Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. 15 Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay!
Ang katunayan na ang karamihan sa atin ay naka-kandado sa panlabas na kaalaman na hindi tayo nakikipag-ugnay sa ating sariling intuwisyon, ang malikhaing bahagi ng ating sarili.
Lahat ng ating mga pananaw, ang ating intensyon, ang ating imahinasyon, ang ating inspirasyon, ang ating pagkamalikhain, ang ating kahulugan, ang ating mga layunin, ang ating pagkakaunawa, ang ating paggawa ng desisyon, ang ating malayang kalooban ay mga aspeto ng isang mas malalim na bahagi ng ating sarili ito ay hindi lamang ang kaisipan na mas malalim at masiglang lakas ng buhay na nag-aayos ng ating buhay higit pa sa alam natin.
Ang ating mga kaisipan at mga pananaw ay bahagi ng mga magkakakabit sa uniberso. Ang ating mga kaisipan ay hindi lamang nasa loob ng ating ulo. Ang mga ito ay ang ating mga intensyon. Ito ay bahagi ng mga  magkakapulupot at hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng lahat ng mga bagay na umiiral.
Ngayon, maaari tayong masarado kapag sinimulan natin mag- alala, kapag ang ating sariling personalidad ay nasa daraanan, at ang ating galit o init ng ulo. Kapag tayo ay galit naisa-sarado natin ang ating kaisipan.
. 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo.
. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo.
Tuwing nagkakaroon tayo ng magulong emosyon, tuwing tayo ay nagagalit, pagnagkakaroon tayo ng poot, ng sama ng loob, ng mga reklamo, ng pagkabalisa, ng takot o pagkakasala, ng depresyon pag- ganoon naisasarado mo ang bahagi ng iyong sarili na konektado sa lahat ng bagay.
Ang kasaganaan ay posible para sa lahat.Huwag isipin na pera lamang ang makalulutas ng lahat ng iyong mga problema. Dapat mong isipin ang mga tuntunin ng kakayahan mo upang gawin kung ano ang iyong ninanais. Ngunit kung masyado mong iniisip ay pera lamang ang kailangan.  Masyadong kang nag-alala tungkol sa pera makikita mo na mananatili kang mahirap. Ngunit kapag sinabi mong, gusto kong magkaroon ng abilidad at kakayahang mapakain ko ang aking pamilya, mapakain ko ang ibang tao, pangangalagaan ang sitwasyong ito, upang makabili ng bahay para sa aking mga mahal sa buhay. Saka mo makikita na magkakaroon ng daloy ng enerhiya. Ngunit kung iniisip mo at nag-aalala ka tungkol sa pera ito ang maninigurado sa iyo na hindi ka magkakaroon ng sapat nito.
Sa katunayan maraming mga tao ang may sapat na pera ngunit nag-alala pa rin sila at patuloy na nararamdamang kulang at wala pa sila nito. May mga tao na kahit maraming ng pera ay nalulumbay pa rin.. At sila ay hindi masaya. Hindi ang Pera ang magpapasaya sa iyo dapat ka ng Masaya bago pa  man sila makuha. Dapat ay mayroon kang ganoong pundasyon.
May  isang katalinuhan na nasa likod ng lahat ng mga ito na tutulong sa atin para makakuha at matupad ang mga bagay na ito. Kaya kailangan nating makilahok sa mas mataas na katalinuhan iyon ang Diyos. kaya kung walang tulong ng  unibersal na katalinuhan walang  posible. Dapat nating matutunan paano kaming upang malaman kung paano kumatok sa kanya. Dapat sa isang punto makapunta tayo  sa ganoong kaibuturan.
Kaya atin ng simulan ang pag-aaral. Ang lahat ng mga posibilidad, kapangyarihan,
ang hindi mapag-aalinlanganan, ang kasaganaan, ang kaginhawahan. Ang tunay na likas na katangian ng ating estado sa lupa at ang sandaigdigan ay isang bukirin ng lahat ng mga posibilidad. Sa ating pinaka- simulang anyo o pinag-galingan, tayo ay nagmula sa lopalop ng lahat ng mga posibilidad. Mula sa antas na ito ay posible nating malikha ang kahit anong bagay.
Ang lupalop na ito ay ang ating mahalagang sariling kalikasan.
Ito ay ang ating panloob na sarili, ito ay tinatawag na walang limitasyon at ito ay ang tunay na awtoridad.  Tunay at totoong masagana dahil nagbibigay ito sa pagtaas ng walang katapusang pagkakaiba-iba ng kasaganahan sa sansinukob.
Para sa mas mahusay at pinakamahusay.
Ang ebolusyon ay nagpapahiwatig ng mas mahusay sa lahat ng paraan, sa panahon ng pagkuha para sa ating sarili ng pinakamahusay sa lahat ng bagay. Ang taong may kaisipan ng kaginhawaan at kasaganahan kayamanan ay namamalagi lamang sa pinakamahusay na tinatawag din na ang punong-guro ng pinakamataas na pangunguna.
Ang Mataas na layunin ang tahakin atang sansinikob ay tutugon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na pagkakataon.
Ang malayang pag-aalaga at kawanggawa.
Kahit may bilyong pesos ka sa bangko pag wala kang karanasan sa pag-aalaga at kawanggawa ito ay isang estado ng kahirapan.
Ang kamalayan sa kasaganahan sa pamamagitan ng kahulugan nito ay isang estado ng kaisipan. Kung patuloy na nag-aalala ka tungkol sa kung magkano ang pera na kailangan mo.
Kung gayon kahit na ano pa man ang aktwal na halaga ng pera na mayroon ka sa iyong bangko ikaw ay talagang mahirap.
Ang malayang pag-aalaga ay awtomatikong humahantong sa kawanggawa at pagbibigay dahil ang pinagmulan mula sa kung saan ang lahat ng ito nanggagaling ay walang katapusan, walang hanggan, at hindi maaaring ubusin.
Ang batas ng pangangailangan at suplay.
Ang bawat isa sa atin ay may layunin sa buhay. Kapag tayo ay nasa ganoong estado,  Masaya tayo  at mahal natin ang ating trabaho anumang serbisyo na ating ibinibigay na merong nangangailangan..
Lumilikha at tingnan kung saan kailangan ang iyung kagalingan at talento at ialok ito at ang mangangailang ay darating ng may katiyakan.
Magbunyi sa tagumpay ng iba lalo na iyong mga kakumpitensya at ang mga taong isaalang-alang ang kanilang mga sarili bilang iyong mga kaaway.
Ang katotohanan na sa bawat pagkabigo ay may binhi ng tagumpay.
Ang pasasalamat, ang pagkabukas-palad, ang Diyos, ang mga layunin, at puwang. Ang pagkabukas-palad at pasasalamat ay likas na katangian ng isang masaganang  kamalayan at kaisipan. Dahil ang tanging bagay na kukunin natin ay ang pinakamahusay na prinsipyo ng pinakamataas na pangarap bakit hindi tayo maki-ugali sa kasaganahan ng Diyos. Bilang modelo at dahil sa wala ng magiging masagana kung hindi ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Dios. At ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mga posibilidad.
Importante na magkaroon tayo ng isang malinaw na layunin sa ating kamalayan at kaisipan ngunit mahalaga rin na talikuran natin ang pagkakakabit sa ating layunin. Sapagkat ang layunin ay nasa puwang, at ang puwang ay ang nakatagong organisadong lakas at siyang bumubuo ng mga detalye na kinakailangan para sa epekto ng anumang kinalalabasan.
May ay isang tumpak na mekanismo na kung saan ang lahat ng mga kagustuhan ay maaaring ipinahayag. Ang apat na hakbang ay ang mga sumusunod: hakbang isa pumasok sa puwang sa pagitan ng mga kaisipan. Ang puwang ay ang bintana ang pasilyo ang nag-iibang anyo na paikot ikot na puyo.
Na kung saan ang personal na pag-iisip ay nakikipag-usap sa kosmicong saykiko.

Ika dalawa: mayroon kang isang malinaw na intensyon ng isang malinaw na layunin na nasa puwang.
Ika-Tatlo: talikuran mo ang iyong pagkakakabit sa inaasahang resulta dahil ang paghabol sa inaasahang resulta
o ang pagkakadikit rito ay magtutulak sa iyo palabas sa puwang.
At ang pang-apat;
Hayaan mong ang uniberso ang mangasiwa ng mga detalye.

Minsan may pangalan kang gustong maalala pero hindi mo siya maalala kahit anong pag-iisip ang gawin mo ay walang tagumpay. Hanggang sa sumuko ka inalis mo ang pagkakakabit mo sa inaasahang resulta at pagkatapos ng ilang sandali mamaya maya ang pangalan ay kumislap sa buong tabing ng iyong kamalayan.
Ito ang mga pamamaraan para sa katuparan ng anumang pagnanais. Kapag ikaw ay nagpupumilit na isipin ang pangalan, ang iyong kaisipan ay napaka-aktibo at magulo ngunit sa huli dahil sa pagkapagod at pagkabigo hinahayaan mo na lang. At ang kaisipan ay naging tahimik at dahan-dahan mas tahimik at naging payapa na halos tumigil kaya ikaw ay dumulas patungo sa puwang.
Kapag nilalabas mo ang iyong ninanais sa lalong madaling panahon ito ay ipinasa at iaabot sa iyo.
Ito ang totoong kahulugan ng humingi at ikaw ay makakatanggap.O kumatok sa pinto at ikaw ay makakapasok. Ang pinakamadali at ang pinaka-walang hirap na paraan ng pagdulas papasok sa puwang ay sa pamamagitan ng proseso ng transendental na meditasyon.
Ang Kaligayahan at ang sangkatauhan
at ang katunayan na kaya tayo nandito sa mundo ay upang magpasaya ng mga tao na ating makikilala at makakasama.
Ang kapangyarihan ng hindi sumusukong layunin o intensyon.
Ito ay upang gumawa at hindi na mababago ang desisyon mula sa kung saan ito ay imposible ng baguhin at ibalik.
Ito ay nag-iisang kaisipan sa layunin.
Ito ay isang mahusay at malinaw na layunin at hindi kumukontra na kaisipan ng anumang iba pang mga magkaka-salungat na kagustuhan o interes.
Upang makakuha ng kayamanan o para sa anumang bagay na mahalaga sa pisikal na sandaigdigan dapat mag-ukol ng desisyon upang makuha ang mga ito.
Ang desisyon ay hindi dapat na nagbabago nakatakda na dapat ang mga layunin hindi masasalungat ng anumang bagay. Ang uniberso ang mangangasiwa ng mga detalye, at magbibigay ng pagkakataon. Basta maging alerto lang sa mga pagkakataong ito.
Hindi kinakailangang humatol.
Kapag tinalikuran ang pangangailangan sa patuloy na pag-uri-uriin ang mga bagay sa mabuti o masama, tama o mali. Saka mo mararanasan ang katahimikan sa ating kamalayan. Ang tming panloob na dyalogo ay magsisimulang tumahimik kapag ating inalis ang pasanin ng paghatol. Sa oras na iyon mas madali ng makapunta sa puwang.
Kaya mahalagang lumayo tayos mula sa mga kahulugan, sa mga etiketal, sa mga paglalarawan, interpretastyon, sa mga pagsusuri, sa mga analisis at paghatol na lumilikha ang gulong ating panloob na dyalogo.
Ang pag-bubuo ay bahagi ng likas na taglay ng kaalaman.Ang kaalaman anumang uri ito ay nakakakuha ng katulad at katutubong kapangyarihan. At nagdadala ng isang pagbabago sa kamalayan mula sa kung saan posible upang makalikha ng mga bagong katotohanan. Halimbawa, maging pamilyar sa kaalaman na nasa mga sagradong aklat na patuloy na lilikha ng mga kondisyon para sa kayamanan at kasaganaan.
Ang pagmamahal at karangyaan
Mahalin mo ang iyong sarili ang inyong customer.
Mahalin ang mga nakikinig. Mahalin ang lahat ng tao, ibigin ang mundo walang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa pag-ibig at pag-mamahal
ring magpatibay ng marangyang bilang isang lifestyle.
Ang karangyaan ay natural nating estado. Gamitin ang karangyaan bilang pamumuhay magtakda ng mga kondisyon para sa daloy ng mga kayamanan.
Tumulong para magka-pera ang ibang tao.  Ang pagtulong sa iba para kumita ng pera at ang pagtulong sa ibang tao upang matupad ang kanilang kagustuhan ay isang siguradong paraan upang matiyak na kikita ka ng pera para sa iyong sarili. Pati na rin ang mas madaling pagtupad ng iyong sariling mga pangarap.
Ang pagsasalita ng Hindi sa mga negatibong bagay.
Ang katotohanan na ang buhay ay umiiral kasama ang magkasalungat na personalidad. Ang kagalakan at kalungkutan, ang kasiyahan at sakit, ang taas at baba, mainit at malamig, dito at doon, ang liwanag at kadiliman,kapanganakan at kamatayan. Ang lahat ng karanasan ay may kaibahan
at walang kahulugan ang isa kung walang ang isa.
Ang isang taong ipinanganak nang bulag mula sa kapanganakan ay hindi kailanman malalaman ang kahulugan ng kadiliman dahil hindi siya nakaranas ng liwanag.

Doon nagkakaroon ng tahimik na pagkakasundo at pagtanggap sa ating kamalayan.  Ito ang buhay na buhay na pagsasama ng lahat ng magkakasalungat na personalidad.
At awtomatikong tayong magiging hindi mapanghusga. Ang matagumpay at ang manlupig ay nakita natin bilang dalawang boto na may parehong pagkatao.
Ang hindi paghatol ay humahantong sa mapayapang panloob na dayalogo, ang pagbubukas muli ng pintuan sa pagiging malikhain.
Oportunidad
Ang bukas at tapat na komunikasyon
sa bawat pakikipag-ugnay sa bawat tao
ay isang pagkakataon para sa paglago at para sa katuparan ng hinahangad.
Dapat lamang maging alerto sa pagkakataon sa pamamagitan ng pinataas na kamalayan.  Ang bukas at tapat na komunikasyon ay bumubukas ng mga lagusan upang mapagtanto ang mga oportunidad.
Ang layunin sa buhay at ang dalisay na posibilidad. Andito tayo upang matupad ang isang layunin. Ito ay nakasalalay sa atin kung paano hahanapin ang ating layunin. Kapag alam na natin ang ating layunin, kasunod noon ang kaalaman ng nag-iisang layunin na humahantong sa pananaw na tayo ang tunay na posibilidad.
Kailangan nating ihayag ang ating layunin  sa simpleng mga tuntunin. Halimbawa ang aking layunin sa buhay ay upang magpagaling ng mga taong may ispiritwal na karamdaman at gawing masaya ang aking mga nakikilala at upang lumikha ng kapayapaan at sa panahong iyun ay bubukas ang pintuan sa bukirin ng dalisay na posibilidad.
Ako ay may hindi masusukat na potensyal ng lahat, sa umpisa, sa kasalukuyan at sa hinaharap.
At ang aking mga kagustuhan ay tulad ng mga binhi na naiwan sa lupa naghintay para sa tamang panahon at pagkatapos kusang nagpakita naging magagandang bulaklak at makapangyarihang puno sa isang kaakit-akit na hardin at sa marilag na kagubatan. Likas sa pagkakaroon ng pagnanais ang binhi at patakaran para sa kanyang katuparan.
Tanungin ang mga paniniwala.
Tanungin ang mga ideolohiya.
Tanungin ang awtoridad.
Sa pamamagitan lamang ng pagtatanong na binabale ng tao ang ating mapapanghawakan upang matigil ang hipnosis sa pagkondisyon sa kaisipan ng lipunan. Ang pagtanggap ay hindi lamang ang pag-bibigay.
Ang magaan na pagtaggap ay isang ekspresyon ng karangalan sa pagbibigay.
Ang paggasta at mga serbisyo
Ang Pera ay parang dugo dapat itong dumaloy.
Ang pag-iimbak at pagtatago lang nito ay nagiging dahilan maging matamlay.
Upang lumago dapat itong dumaloy.
kung hindi, ito ay nagigig hadlang at tulad namumuong dugo maaaring maging sanhi ng pinsala.
Ang Pera ay enerhiya ng buhay, na ating pinagpapalit at ginagamit
bilang resulta ng serbisyo na binibigay natin sa sandaigdigan. At upang panatilihin itong dumarating sa atin, kailangan nating panatilihin ang paglaganap nito.
Transendensiya
Para sa walang oras na kamalayan
Para pagbibigay at pakiki-bahagi.
Kung walang transendensiya ang buhay ay walang ganda.
Upang mabuhay sa isang masayang buhay kinakailangang pumunta lagpas sa lahat ng mga hangganan.
Nararamdaman ko na ang karanasan ko sa  transendensiya sa pamamagitan ng pagsasanay sa meditasyon ay nagbibigay sa akin ng isang panloob na katatagan sa katahimikan na  hindi natatakluban ng anumang aktibidad.
Ang katahimikang iyan ay nananatili sa akin. Kaya walang panlabas na karanasan ang maaaring makataklob sa aking kamalayan at karanasan ng sarili.
Ang walang hanggang kamalayan kumpara sa may hangganang kamalayan.
Ang may hangganang kamalayan ay nangyayari kapag tumalikod tayo sa ating sarili. Dahil ang sariling imahe ay
ang mga sosyal na moske
ang proteksiyon kung tayo nakatago.
Ang may hangganang kamalayan.
Ang ating pag-uugali ay palaging naiimpluwensyahan ng nakaraan at takot sa hinaharap. Ang may hangganang kamalayan ay nagpapasan ng kasalanan at kalungkutan ito nag-uugat sa takot.  Na nagiging sanhi ito ng pagkasira, ng pagtanda at ng pagkamatay.
Ang walang hangganang kamalayan
ay ang kamalayan ng sarili.
Hindi inaalala ang mga nakaraan
at hindi natatakot sa hinaharap.
Dahil ang buhay ay may pinakamataas na konsentrasyon sa kasalukuyan at ang tamang tugon na ito ay dumarating sa bawat sitwasyon na nangyayari.
Ito ang estado ng personalidad.
Ang sarili ay hindi kaharian ng pag-iisip
ito ang puwang sa pagitan ng ating mga saloobin. Ang kosmikong pag-iisip ay bumubulong sa ng mahina sa puwang ang pagitan ng ating mga saloobin ito ang tinatawag intuwisyon.
Ang may hangganang kamalayan ay nasa talino ito ang nagkakalkula walang hangganang kamalayan ito ay nasa puso at ito nararamdaman.
Upang ma-palawak ang pagiging malikhain at makapa-alok ng pinakamahusay na serbisyo. Dapat na handang bumuo ng isang bangko ng talento o lumikha ng ​​mga indibidwal na may mga natatanging talent, may pagsusumikap at kakayahan.
At ang kanyang mga indibidwal na talent kapag pinagsama-sama ay higit pa kaysa sa kabuuan ng mga bahagi.
Donasyon
Ang donasyon ay ang pagbibigay ng isang bahagi ng iyong kita ng walang mga kundisyon o inaasahang kapalit kapag magbibigay.
Kapag nagbigay
ng walang kapalit humihigop ito at nililikha ng mas kaakit-akit at mas higit pang pagpapala sa kung ano ang iyong ibinigay. Kapag walang mayamang puso ang kayamanan ay nagiging pangit na pulubi.
Unawain na ang pagkakaisa ang nasa likod ng lahat ng mga pagkakaiba-iba
ng mga paniniwala,ng katotohanan, ng integridad, ng katapatan, ng pag-ibig, ng kapalaran, ng debosyon at ng kagandahan kapag nakakaramdam tayo ng kagandahan alam natin ito bilang katotohanan na ang kamalayan ng kayamanan ay dapat walang alalahanin.
Ang kamalayan sa kayamanan ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-aalala sa pera. Ang tunay na mayamang tao ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanilang pera. Dahil alam nila na kung saanman nanggaling ang pera mula doon ito ay may saganang suplay. Ito ang pagpapahayag ng tapat na pagpapahalaga at nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa atin.
Ang kabataan at kalakasan
Bilang resulta nararamdaman natin ang kakulangan sa enerhiya at kalakasan.
Kapag ang ating pagkakakilanlan ay mula sa ating sarili samakatwid natatago ang ating enerhiya sa ating sarili.
Ramdam natin ang kasiglahan, ramdam natin ang kapangyarihan at nararanasan natin ang pagiging kabataan at kalakasan.
Lubos na kasiyahan para sa buhay.
Pahalagahan ang buhay at ang lahat ng sigla nito at paghayag ng sobrang saya dahil alam mo na meron kang isang buhay na may isa lamang buhay na nagpapahayag ng sarili sa maraming kalagayan.
Makita na ang buhay at malaman na ang kapangyarihan ay nasa kasalukuyang sandali. Parehong daloy ng buhay ang umagos sa mundo ang umaagos rin sa pamamagitan ng aking mga ugat sa gabi at araw na may panukalang sumasayaw at umiindayog.
Ito ay ang parehong buhay na umuusbong, magpakasaya sa alabok ng lupa sa napakakapal na talim ng damo at baliin ang hindi mapalagay na agos ng mga kanta.
Ang lihim ng kasaganaan
ay hindi nangangailangan na linangin ang mga katangian. Ang kailangan mo lamang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga ito.
Basahin ang Sagradong aklat na ito araw-araw.  At makikita ang pagbabago sa iyong buhay at maging isang pagpapahayag ng kasaganaan at ng walang hanggang kasaganahang, walang katapusan at may imortalidad.
Lumikha ng mas maraming kayamanan bilang kagustuhan ng iyong puso.
Tuparin ang bawat materyal sa materyal na pagnanais.
Lumikha ng kayamanan at gastusin ito, marangyang gastusin ito.

At pagkatapos ay ibahagi ang mga ito at ibigay ito sa iba ibigay ito sa inyong mga anak, sa iyong pamilya sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan,
sa lipunan at sa mundo.
Dahil ang kayamanan ay para sa sandaigdigan. Hindi natin ito pag-aari, kung hindi pag aari nila tayo kaya tayo ay nabibilang mga taong may pribilehiyo at ang uniberso ay magbabahagi ng kanyang kasaganahan sa atin.
Kinakailangan lamang na magbigay tayo ng pansin sa kasaganaan at ang ating atensyon ang siya lamang kinakailangan.
Ikaw ay dadalhin ng iyong paninindigan.
Sa katunayan, ikaw ay ang iyong atensyon. Kapag ang iyong atensyon ay pira-piraso, pira-piraso din ang iyong atensyon. Kung ang iyong atensyon ay nasa nakaraan, ikaw ang nakaraan, Ang iyong atensyon ay dapat nasa kasaluyang sandali.
Ikaw ay nasa presensiya ng Diyos.
at ang Diyos ay nasa sa iyo.
Simpleng magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyan,ng kung ano ang iyong ginagawa.ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako kinakailangan lang na alam mong yakapin siya ng may atensyon.
Matutunan na ang kaloob-looban pusod ng iyong puso, ay may pondo Kaalaman at Kayamanan. Mahalin at alagaan sila, at ang lahat ng iyong hinahangad ay patuloy na mamumulaklak. Sapagkat ang pondo ng kaalaman at kasaganahang ito ay may isang ninanais. At iyan ang kanyang panganganak.
Mahilig ka sa hamon ng buhay.
Ang mga kasawiang palad ay nagpapalakas sa iyo at hindi nakakapag-pahina.
Kapag may nagsasabi sa iyo na mahirap itong matupad, hindi mo ito pini- personal kung hindi humahanap ka ng ibang paraan para ito’y matupad. May mga target kang matupad sa buhay kaya alam mo ang dapat mong gawin at pupuntahan.
Hindi mo tinitingnan ang mga balakid
bilang permanenteng hadlang ngunit bilang pansamantalang abala.
Hindi ka humahanap ng maidadahilan. Kapag binigyan ka ng trabaho, hindi mo ito tinitigilan hanggang sa matapos.

Palaging isipin ang mga bagong paraan upang gawin ang mga bagay ng mas mahusay kahit na ito ay nangangahulugan ng paglabag sa ating tradisyon.
 Hindi mo pinapansin ang sinasabi sa iyong kapintasan dahil napagtanto mo na ang karamihang pintas ay mula sa mga taong negatibong mag-isip.
 Ikaw ay positibong mag-isip at lagi mong hinahanap ang mabubuti bagay sa bawat masamang sitwasyon.
   Ang sinuman ay maaaring matuto ng mga pangunahing kasanayan at kadalubhasaan, at sa mga pagsasanay, magugulat ka na hindi lamang kung gaano kadaling gawin ang mga ito ngunit kung paano mas magkakaloob ng gantimpala ang maging isang taong positibo, maasahin sa mabuti kaysa sa isang negatibo, pesimista, at talunang pag-iisip.

'Ang iyong saloobin ang tumutukoy sa iyong altitud.' "

  Walang problema sa paghahanap ng pera. Ang problema ay ang saloobin at aksyon sa paghahanap ng pera. Ang naghahahanap ng may tamang saloobin at aksyon ay hindi matatanggihan.
       

Bahagi po ito ng sagradong aklat 33

No comments:

Post a Comment