Thursday, February 14, 2013

DTEF Program on Meditation, Cosmic Energy, Energy Body, Third Eye and Astral Travel (New Version Part 1)DTEF Program on Meditation, Cosmic Energy, Energy Body, Third Eye and Astral Travel (New Version Part 1)

Ang ispirituwal na katotohanan ng DTEF ay magdadala sa iyo sa isang natatanging paglalakbay. Isang paglalakbay na magbabago ng iyong buhay, isang paglalakbay na magpapayaman at magpupuno sa iyo ng hindi pangkaraniwang kaalaman, kapayapaan at kaligayan, ang dtef ispirituwal na katotohanan ay isang programa sa pagninilay at malalim na karanasan sa pagninilay. Habang isinasagawa mo ang programang ito ay lubos kang magkakaroon ng malalim na kaalaman, saksihan lamang ito, magpadaloy at sumakay ka lang rito. At huwag subukang pag-aralan ito sa pamamagitan ng sobrang pag-iisip, lubusang magpalutang dito. Kung may anumang gumugulo sa pag-iisip ay alisin mo ito huminga ng malalim at basta bumalik sa programa. Ito ay para lamang sa iyo. Sa buong paglikha ng sangkatauhan tayo ay isa na maliit na batik o tuldok lamang, ang bawat isa sa atin ay naghahanap ng mabuting kalusugan, kapayapaan, kaalaman, kasaganaan, masarap na pagsasamahan at higit sa lahat ng isang masaya at napakaligaya buhay sa lahat ng ibinigay na oras at sitwasyon. Sinusubukan ng bawat tao makamit itong estado o kalagayang ito. Ngunit, maaari ba  ito talagang makamit? Oo, ito ay maaaring nakamit.
Ang lahat ng ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pag-unawa sa enerhiyang kosmico. Ang enerhiyang kosmico ay umiiral sa lahat ng dako sa kosmos. Ito ang nagbibigkis sa pagitan ng mga kalawakan, ng mga planeta, ng mga tao at lahat ng molecules. Ito ay ang puwang sa pagitan ng bawat isa at ng lahat. Ito ang bigkis na nagtatali sa buong kosmos sa kanyang pag-ikot ikot.
Ang enerhiyang kosmico ay may pwersang buhay. Ang enerhiyang kosmico ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod ng ating mga buhay at upang palawakin ang ating kamalayan. Ang enerhiyang kosmico ay naka- base sa lahat ng ating mga pagkilos at tungkulin. Natatanggap natin ang ilang enerhiyang kosmico sa malalim na pagtulog at sa malalim na katahimikan.

Gumagamit tayo ng enerhiyang ito para sa ating araw-araw na gawain ng ating pag-iisip Tulad ng nakikita, pagsasalita, pagdinig, iniisip at ang lahat ng mga pagkilos ng ating mga katawan. Itong limitadong enerhiya na nakakamit sa pamamagitan ng pagtulog ay hindi sapat para sa mga aktibidad na ito. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin natin tayo ay pagod, nauupos at nasisikipan. Ito ay humahantong sa mental at pisikal na pagkapagod at sa lahat ng mga uri ng sakit. Ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ito ay ang pag kuha pa ng higit pang mas maraming enegiyang kosmico. Ang enerhiyang kosmico ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod ng pagkaka-ayos ng ating  buhay upang mabuhay ng malusog at magkaroon ng masayang buhay. Upang lubos na makasali sa lahat ng mga sitwasyon na ating kinalalagyan, upang makakuha ng kaalaman at sa wakas para sa pagpapalawak ng ating kamalayan at kaalaman. Ang masaganang enerhiyang kosmico ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng pagninilay o meditasyon.
Ang pagtulog is isang walang malay na pagninilay o meditasyon. Ang pagninilay o meditasyon ay may malay-tao na pagtulog. Sa pagtulog tayo ay nakakakuha ng limitadong enerhiya. Sa pagninilay tayo ay nakakakuha ng masaganang enerhiya; Ang enerhiyang ito ay nagpapahusay sa kapangyarihan ng ating isip, katawan, at talino. Ito ang  bumubukas sa  pintuan  para sa ating ikaanim na pandama at lampas pa sa kaya nating abutin.Dahil sa pinataas at pinalakas na enerhiya na nakukuha sa pamamagitan ng meditasyon tayo ay magiging relaks, malusog at masiyahin. Ito ay tumutulong din upang maabot ang mas malawak at mas mataas sa pisikal na lupain. Ang meditasyon ay isang paglalakbay ng ating kamalayan patungo sa ating sarili.  Sa meditasyon lagi tayong naglalakbay mula sa katawang lupa patungo sa isip o diwa, pag-iisip patungo sa malalim na katalinuhan, mula sa katalinuhan papunta sa ating sarili at lampas pa sa kaya nating maabot.  Upang magawa ng meditasyon, una, dapat nating ihinto ang lahat ng ginagawa ng ating katawan at isip iyun ang paggalaw, pagtingin, pagsasalita at pag-iisip.
            Ngayon, pag-aralan naman natin kung paano gawin ang meditasyon. Sa meditasyon ang unang bagay na mahalaga ay ang ayos ng buong katawan o ng pagkaka-upo.Maaari kang umupo sa anumang pustura. Ang iyung pustura ay dapat kumportable. Umupo ng kumportable, i-krus ang iyong mga binti, pagyakaping magkasalungatan ang iyong mga daliri, ngayon, ipikit ang iyong mga mata, itigil ang pag-iisip palutangin lamang ang kaisipan. Tuwing may mga maiisip, maaari tayong makakuha ng maraming mga katanungan. Kilala o hindi kilalang katanungang umiibabaw sa ating isip at sa ating talino dapat nating observahan ang ating pag-hinga. Ang obserbasyon at pagmamasid ay likas na katangian ng ating sarili. Kaya, dapat nating obserbahan ang ating pag-hinga. Huwag nating gawin ang sinasadyang paghinga, huwag lumanghap o huminga nang palabas na sinasadya. Hayaan na ang paglanghap o pagbuga na mangyari ng kusa. Obserbahan ang normal o natural na paghinga. Ito ay ang pangunahing susi o sikreto, ito ang tamang paraan. Huwag pumunta sa likod ng mga pag-iisip, huwag kumapit sa anumang mga katanungan o mga saloobin hayaan ang mga saloobin ang  bumalik sa pag-hinga, obserbahan ang normal na paghinga.


PAGKASUSPINDE
Sumama palipad sa iyung paghinga. Pagkatapos, ang kakapalan ng mga iniisip ay unti unting mababawasan at magiging manipis at maikli. Sa Panghuli, ang hininga ay magiging maliliit at titigil tulad ng patak na nasa pagitan ng iyung ng mga kilay. Sa ganitong estado, ang isang nag memeditasyon ay walang hininga at walang mga naiisip. Siya ay lubos na walang maiisip. Ang estado na ito ay tinatawag na estado ng walang-pag-iisip. Ito ang estado ng meditasyon. Sa ganitong estado nasa ilalim tayo sa paliguan ng energiya ng kosmiko.

Habang nagsasagawa pa ng maraming meditasyon mas maraming enerhiyang kosmiko ang matatanggap. Itong enerhiyang kosmiko ay dadaloy sa enerhiya ng katawan. Ito ay tinatawag na katawang etheriko. Ang enerhiya ng katawan ay nabubuo ng may mahigit sa 72,000 mga tubo ng enerhiya na tumatakbo ang lahat sa buong bahagi ng katawan. Lahat ng mga tubo ng enerhiya ay pumapasok simula sa tuktok ng rehiyon ng ulo. Ang rehiyon na ito ay tinatawag na tirahang bahay ng kaluluwa ng tao. Itong mga tubo ng enerhiya ay kumakalat sa buong katawan na katulad ng mga usbong o mga ugat ng isang halaman.
Ang enerhiya ng katawan ay ang pangunahing pundasyon para sa disenyo ng ating mga buhay. Itong mga enerhiya ng katawan ay ang pangunahing pinangagalingan para sa lahat ng ating mga pagkilos at pati sa pagkakaroon ng ating buhay. Ang enerhiya ng katawan ay tumatanggap enerhiyang kosmiko sa panahon ng ating pagtulog at panahon ng megitasyon o pagninilay. Ginagamit natin ang enerhiyang ito para sa mga gawain ng ating katawan at isip tulad ng pagtingin, pagsasalita, pagdinig, pag-iisip at ang lahat ng mga pisikal na pagkilos. Lahat ng mga gawaing ito ay lubos na nakabatay sa papasok na enerhiyang kosmiko. Ang pagdagsa ng enerhiyang kosmiko ay nakabatay sa ating pag-iisip at pananaw.

 Kapag mayroon tayong mga pananaw o iniisip, ang pagdagsa ng enerhiyang kosmiko ay nababaradohan. Sa ibang salita, ang ating mga pag-iisip ay ang hadlang para sa malakas na pag-agos ng enerhiyang kosmiko. Kapag ang pag-agos ng enerhiyang kosmiko ay mas mababa, ang tubo ng enerhiya ay nauubos. Ang pag-kaubos na ito ay nagiging sanhi ng mga etherikong pagkahiwalay hiwalay ng enerhiya sa katawan. Itong etherikong pagkahiwalay hiwalay ay dahan-dahang humantong sa mga sakit ng pisikal na katawan. Sa meditasyon, makukuha natin ang masaganang enerhiyang kosmiko.
Dumadaloy ito sa lahat ng ating mga tubo ng enerhiya kapag ang enerhiyang kosmiko ay dumadaloy patungo sa tubo ng enerhiya dahil sa mabigat na daloy nito, nililinis nito ang lahat ng mga etherikong pagkahiwalay hiwalay. Kapag nalilinis ang etheriko nating katawan gumagaling tayo sa lahat ng karamdaman.

            Kapag nagsimula na ang mabigat na pagdaloy ng enerhiya sa pamamagitan ng bahay ng kaluluwa, makakaramdam tayo ng bigat upang magsalita. Huwag magsalita o bumigkas ng anumang mga orasyon magpahinga lamang lubos na pagpapahinga, mapahinga i-krus ang iyong mga binti, pagyakaping ang iyong mga daliri, ibabaw ang enerhiya at magbigay ng higit pang katatagan. Ang mga mata ay pintuan ng isip kaya dapat itong nakapikit. Ang anumang pagsasalita ay mga gawain ng isip, kaya dapat itong itigil.
             
Kapag ang katawan ay nakakapag-relaxs, ang ating kamalayan ay maglalakbay sa susunod na lugar ng ating isip at talino. Ang kaisipan ay walang iba kundi isang bugkus ng mga iniisip, at maraming kaisipan ang laging dumarating sa rehiyon ng ulo o sa bigat ng buong katawan. Kapag ang enerhiya ay naglilinis ng mga tubo ng enerhiya sa isang partikular na rehiyon. Maaari tayong makaramdam ng pangangati o sakit sa isang rehiyon, minsan maaari nating maranasan ang sakit sa iba't-ibang mga lugar ng ating pisikal na katawan. Para sa ganoong sakit hindi natin kailangan uminom ng kahit anong gamot. Lahat ng sakit na ito ay mawawala sa pamamagitan ng karagdagang meditasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng higit pa at mas maraming enerhiyang kosmiko sa pamamagitan ng meditasyon mawawala ang lahat ng pisikal at mental na sakit. Kung tayo’y magmemeditasyon sa loob ng pyramid ang estado ng meditasyon ay maaaring makamit ng tatlong beses pang mas mabilis kaysa sa normal.
Upang mahanap ang permanenteng liwanag sa ating buhay ang bawat na panloob na pag-iisip ay dapat na malinis na may magandang saloobin at pag-uugali. Ang mga saloobin at pag-uugaling ito ay hindi dapat naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng anumang iba pang mga panlabas na mga kadahilanan. Ang ating isip at katawan ay dapat na nasa ilalim ng kontrol lamang kapag ang pananaw natin ay positive, manabik nang labis para sa mahusay na mga bagay at malaman ang dahilan ng ating kapanganakan ang pagka-alam tungkol sa ating sarili at ang kahulugan kung bakit nandito tayo sa daigdig. Ang araw ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nilalang para makagawa ng kabutihan para sa kanilang sarili at para sa mga nilalang sa kaniyang paligid. At dahil tayo ay bahagi ng kalikasan, dapat nating maunawaan ang bawat isa at ang lahat ng tungkol sa Kalikasan. Ang liwanag ay isang paraan ng Pag-ibig kung saan kinakailangan ito ng bawat isa upang mabuhay ng maligaya hanggang sa ating huling hininga.
Pag-aralan naman natin ang tungkol sa pyramid at ang kapangyarihan ng pyramid. Ang pyramid ay ang pinaka-matatag na istraktura na nakatanggap ng pinakamataas na enerhiyang kosmiko sa mundong ito. Ang pyramid ay naka-porma sa isang anggulong 52 degrado 51 minuto at dahil sa anggulong ito, na natatanggap nito ang pinakamataas na energhiyang kosmiko. Ang pyramid ay maaaring itinayo sa anumang materyal. Ang materyales na gagamitin ay walang pagkakaiba sa pagtanggap ng enerhiyang kosmiko.  Ang pyramid ay dapat nakahanay sa perpektong direksyong kardinal - hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang enerhiyang kosmiko kukuha at maiipon sa 1/3 taas mula sa base ng pyramid. Ang lugar na ito ay kilala bilang silid ng hari. Ang enerhiyang kosmiko ay pinaka-mataas at pinaka-malakas sa silid ng hari. At kumakalat ito sa buong pyramid.

            Ang paglalagay ng kristal sa tuktok ng pyramid, ay nagpapalakas at namamahagi ng enerhiyang kosmiko sa buong pyramid. Ang walang iniisip na estado ay tatlong beses mas mabilis mararating ng isang tao kung ginagawa niya ang meditasyon sa loob ng pyramid. Ang pyramid ay maaaring gamitin para sa komunikasyon na may mas mataas na frequencies.  Ang Meditasyon sa pyramid ay nakakatulong sa pagpapagaling at para sa lahat ng mga karanasan sa meditasyon.
Ang meditasyon ay isang paglalakbay patungo sa sarili. Dahil dito dapat nating malampasan ang ating katawan at kaisipan. Sa pamamagitan ng kumportableng pustura. Ang ating katawan ay lubos na nakakapag-relaks at ito ay nakakatulong para makalakbay tayo sa kamalayan ng ating katawan. Sa pamamagitan ng pag-obserbahan sa ating normal na paghinga ating malalampasan ang ating katawan at kaisipan doon na dadaloy ang enerhiyang kosmiko.  Ang enerhiyang kosmiko ay nag-aalis at naglilinis ng lahat ng mga sakit sa ating katawan. At dahil doon tayo ay magiging malusog nang walang anumang gamot.
Kapag mas maraming enerhiyang kosmiko ang nakukuha lahat ng mga tensiyon at pagkapagod ng isip ay nababawasan. Habang laging nagsasagawa ng meditasyon, ang isip ay nagiging kalmado at nagkakaroon ng mas maraming espasyo. Ito ay humahantong sa mas mataas na kapangyarihan ng  memorya. Ang patuloy ng pagsasagawa ng meditasyon ay humahantong sa mas mataas na mga kakayahan sa pang-unawa at ito ay humahantong sa magandang personal na relasyon. Pinahuhusay ng meditasyon ang kaligayahan ng buhay ng pamilya. Ang kaisipan ay magiging panatag. Ang meditasyon ay tumutulong sa atin upang maging malusog at maligaya. Ang meditasyon ay makakatulong sa atin na makakuha ng mas maraming mga sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Upang makamit ito ang pagsasagawa ng meditasyon ay dapat maisagawa ng araw-araw. Ang meditasyon ay maaaring gawin sa alin mang lugar. Ang meditasyon ay maaaring gawin sa anumang oras, kahit na sa panahon ng isang paglalakbay. Sa pagsasagawa ng meditasyon, dapat itong gawin sa tagal ng oras na katumbas sa iyung edad.

Halimbawa, ang isang 30 taon gulang na tao ay dapat gumawa ng meditasyon ng hindi bababa sa sa 30 minuto sa isang sesyon. Hindi mo kinakailangang iwan ang pamilya mo para makapag meditasyon sapagkat dapat din nilang gawin ito na magkakasama kayo. Ang mga bata ay magandang matutong mag meditasyon.  Maaari silang magsimula ng meditasyon sa edad na 5. Para sa meditasyon hindi mo kinakailangang maghanap ng pisikal na guru / master.  Ang Guru ang master ay nasa iyong loob. Ang iyung hininga ay ang iyung guru. Ang iyong hininga ay ang iyong maestro. Ito ay para sa lahat.

BAHAGI 2
Ang meditasyon ay isang paglalakbay patungo sa sarili. Para magawa ang meditasyon dapat tayong lumampas sa ating katawan at kaisipan. Kapag nalagpasan natin ang ating katawan at kaisipan maaabot natin ang ating sarili.             Saka natin matatangap ang masaganang enerhiyang kosmiko.  Kapag mas marami ang ginagawang meditasyon ang ating kaalamang sa sarili ay mas lumalawak. Ngayon, subukan natin at unawain kung ano ang kaalaman? Ang meditasyon ay magdadala sa iyo sa daigdig ng mas mataas na kaalaman.     Ang Kaalaman ay walang iba kung hindi ang karanasan. Ang Karanasan ay walang iba kung hindi ang kinasasangkutan at nararanasan ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng madalas na  pagsasanay at pagsasagawa ng  meditasyon tumatanggap tayo ng mas mataas na enerhiya.Kapag tayo ay merong mas mataas na enerhiya ang mas mataas na paglahok ay ating nakakamit sa bawat aspeto ng ating buhay na humahantong sa mas mataas na kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman makakakuha tayo ng mas mataas na-pang-unawa at karunungan. Sa ganitong pag-unawa mauunawaan natin na hindi lamang tayo nabubuo ng katawan at kaisipan.
            Nauunawaan natin na tayo ay isang mahimalang nilalang. Nauunawaan natin na ang lahat ng mga sitwasyon na dumating sa atin at ang lahat ng ating mga problema na ating nalalagpasan ay dahil sa mas mataas na pang-unawa. Ang mas mataas na enerhiya at ang mas mataas na kaalaman ay nagpapalawak ng ating kamalayan. Ang pagpapalawak ng ating kamalayan ay ang pinaka-layunin ng ating sarili.  Ang mas mataas na kaalaman ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng mas mataas na mga pandama tulad ng Third Eye at katawang astral. Ang ikatlong mata ay isang napakalakas na kasangkapan ng kaluluwa upang makakita, makadama at makarinig ng mas mataas na prikwensiya ng mga realidad at katotohanan. Ang tatlong kasangkapan ng kaluluwa ay kilala bilang "ikatlong mata".
            Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagsasagawa pa ng higit pang meditasyon mas maraming enerhiya ang dumadaloy kapag mas maraming enerhiya ang dumadaloy nagiging aktibo ang ikatlong mata. Ito ay isang napaka-gandang karanasan sa panahon ng meditasyon sa oras ng aktibasyon ng ikatlong mata makakaramdam tayo ng sensasyon ng pangangati o o sensasyon ng panlalamig sa rehiyon ng noo. Unti-unti tayong makakakita ng iba't ibang mga kulay na umiikot sa ating paligid. Makakarinig tayo ng tumutunog na mga bulong, maririnig natin ang tunog ng paglalakad. Nararamdaman natin na parang naglalakbay tayo sa isang madilim na lagusan. Kapag ang ating katawang eteriko ay nakakatanggap ng sapat na energhiyang kosmiko sa pamamagitan ng mas madalas na meditasyon ang third eye natin ay nagiging perpekto. Rito ay makikita natin ng mas malinaw ang mga pangitain. Kapag perpekto na ang thirdeye makikita natin ang mas maraming bagay ng mas malinaw pa sa pisikal na mga pangitain. Makikita natin ang realidad ng ibang tao, makikita natin ang mga bagay na hindi makikita sa mundo ng limang pakiramdam.
Orasyon upang makatanggap ng malalim na meditasyon:

            Nakakaramdaman tayo ng maraming mga bagay na hindi natin maaaring ipahayag sa mga salita. Nakakarinig tayo ng mga panloob na boses, tunog o tunog ng mga instrumento mula sa iba pang mga prikwensiya. Nakikita natin ang mga Masters kahit wala ang kanilang pisikal na katawan. Nakikita natin ang mga Masters sa isang pisikal na kaanyuang ayon sa ating pagkakaalam. Pagkatapos ng mas maraming meditasyon, unti-unti nating makikita ang mga masters na tulad ng "Maliwanag na ilaw", kahit na sa pamamagitan ng nakikita nating maliwanag na ilaw alam nating ito ang pagkakakilanlan ng ating mga masters. Maririnig natin ang mga mensahe mula sa mga Masters. Nararamdaman natin ang pagpunta natin sa isang lagusan at sa wakas ay sumasama na tayo sa liwanag.
Ang Ilaw ng Katawan
(Lucas 11:34-36)
               22 "Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. 23 Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman."
Ang Ilaw ng Katawan
(Mateo 5:15)(Mateo 6:22-23)
               33 "Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya'y ilagay sa ilalim ng malaking takalan. b Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. 34 Ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. 35 Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. 36 Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo."

            Sa pamamagitan ng karanasan sa third eye o ikatlong mata  alam natin na maaari tayong makakuha ng mga kasagutan para sa lahat ng ating mga problema sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa Masters, o sa pamamagitan ng pagtingin sa iba pang prikwensiya ng realidad ng katotohanan o pamamagitan ng  pakiramdam. Sa pamamagitan nito, ang ating mga pagkilos ay magbabago. Ang ating mga paniniwala ay magbabago, ang ating pang-unawa ay magbabago. Pagkatapos ng ating karanasan tungkol sa ikatlong mata makikita natin ang mga pagbabago sa ating pagkaunawa ng mga pisikal na kalagayan. Ngayon, atin naming alamin ang iba pang kasangkapan ng ating sarili iyan ang katawang astral.
Hebreo 2: 1-4
Ang Dakilang Kaligtasan
               1 Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. 2 Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. 3 Gayundin naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. 4 Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban.
Ang katawang astral ay isang kasangkapan ng ating sarili upang maunawaan ang iba pang mga prikwensiya ng katotohanan. Ang katawang astral ay isang uri o anyo ng ating kamalayan katulad lang ng ating pisikal na katawan. Sa normal na kondisyon, ang ating kamalayan o diwa ay kumakalat sa ating buong pisikal na katawan. Kapag tayo ay nakakatanggap ng sapat na halaga ng enerhiya at kung nararamdaman na natin at nauunawaan ang iba pang mga prikwensiya ng katotohanan, ang ating kamalayan ay kumikilos at nagiging pormang katawang astral. Nauunawaan natin na ang katawang astral ay nararanasan natin ng hindi namamalayan kapag tayo ay natutulog na kung tawagin natin ay panaginip. Alam natin na madarama ang karanasan ng katawang astral ng may kamalayan kapag tayo ay nag memeditasyon.
Ang katawang astral ay naglalakbay lampas sa espasyo at oras. Pagkatapos magsagawa ng may malay na karanasang astral unti-unting nauunawaan na natin at kakikita ang mga bagong dimensyons. Sa meditasyon pagkatapos matanggap ang masaganang enerhiyang kosmiko ang ating kamalayan ay kumakalat sa lahat ng dako ng ating katawan nag-uumpisang gumalaw papunta sa isang dako ng katawan habang gumagalaw ang ating kamalayan, nakakaranas tayo ng kislot sa ating pisikal na katawan. Nararamdaman natin na parang ang ating buong katawan ay lumulutang, hindi natin maramdaman ang ating mga kamay at paa. Nararamdaman natin ang gaan ng ating katawan tulad ng isang balahibo. Ang pag-galaw ay maaaring maranasan na parang umiikot ang buong katawan. Ito ay kilala bilang astral na pag-galaw.
Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mas marami pang meditasyon, nakakakuha tayo ng mas marami pang kosmikong enerhiya.Ang ating kamalayan ay nagiging pormang tulad ng isang katawang nagsisimula umiikot ng napakabilis na nagiging sanhi ng mga mabibigat na paggalaw. Pagkatapos ng paggalaw ang astral na  katawan ay nag-uumpisang lumabas mula sa  pisikal na katawan na may isang koneksyon  na tinatawag na pilak na kuwerdas. Ang pilak ng kuwerdas    ay walang iba kundi isang mataas na makulay at tumataginting na kamalayan na naglilipat ng mga mensahe mula sa pisikal na katawan papunta sa astral katawan at baligtaran. Dahil dito, nagagawa natin ang astral na paglalakbay.  Ang astral na paglalakbay ay isang paglalakbay ng ating kamalayan sa mga alam na natin at sa hindi pa natin alam na mga prikwensiya.
Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng astral na paglalakbay nakukuha natin ang pinakamataas na kaalaman at pinakamataas na pag-unawa sa ating sarili, ang ating astral na Katawan ay tumatagos pumasa sa lahat ng mga pisikal na materyales at sa lahat ng mga elemento tulad ng lupa, tubig, apoy, hangin at sa umaapoy na kimiko. Ang Astral na katawan ay maaaring pumunta sa iba’t ibang prikwensiya nang walang anumang limitasyon.
Orasyon para sa paglalakbay ng katawang astral:

Pagkatapos lumabas sa sarili nating katawan, makikita ng isang taong nagmeditasyon ang kanyang sariling pisikal na katawan. Sa pamamagitan nito, siya ay nakakakuha ng dakila, kahanga hanga at mahusay na pag-unawa. Nauunawaan niya na siya ay hindi lamang katawan ngunit siya ay nananatili lamang sa kanyang  katawan. Ito ay isang dakilang pag-unawa. Ang bawat tao'y dapat makaranas ng astral na paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagkaranas ng astral na paglalakbay ang ating limitasyon ay naglalaho at maunawaan natin na tayo’y  walang limitasyon. Sa pamamagitan ng karanasang ito lamang, naiintindihan natin na tayo mismo ang diwa o ang kamalayan.
Nauunawaan na natin na tayo ay walang limitasyong. Nauunawaan na natin ang mga bagong dimensyon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagsasagawa pa ng mas maraming meditasyon, tayo ay makatatanggap ng mas marami pang kosmikong enerhiya. Ang enerhiyang kosmiko ay nagpapabuti sa ating paglahok Sa kung ano ang ating kinalalagyan. Sa pamamagitan ng mas marami pang kabuuang paglahok sa ating katawan-isip-sarili. Nauunawaan natin ang kabuuan tungkol sa ating  mga sitwasyon.
Ang pang-unawang ito ay walang iba kundi ang kaalaman. Ang karaniwang tao ay makakakuha lamang ng karanasan sa buhay ngunit nabibigong malasahan o maintindihan ang kaalaman sa ganoong sitwasyon. Ito ay dahil siya ay nakararanas ng sitwasyon sa pisikal na pag-unawa lamang. Ngunit ang isang nagmemeditate ay makakaunawa ng sitwasyon sa kabuuan. Ito ay sapagkat alam niya na siya ay hindi lamang katawan, alam niya na siya ay nakikitira lamang sa isang katawan. Nauunawaan niya na ang sitwasyon ay para sa mas malalim na kaalaman.
Josue 1:
8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 9 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta."
Pagkatapos makaranas ng lahat ng mga karanasang meditational at pagpapatupad nito sa nito sa ating praktikal na pamumuhay. Tayo ay makakuha ng mahusay at malalim na pag-unawa.
Ang pang-unawang ito ay nagbubukas ng ilang libong mga pinto na nagbibigay ng mga bagong dimensyon ng pagkaunawa sa ating buhay. Ang ating pang-unawa, ang ating pangdama at ang ating kaalaman ay lumalawak ng napakalawak. Ito ay humahantong sa pagpapalawak ng ating kamalayan na walang iba kung hindi ang pagkakaroon ng malalim na karunungan. Nararanasan natin ang estado ng karunungan sa pagmeditasyon, katulad ng isang bulaklak na nagiging bunga ng isang puno ng prutas.
Ang bawat isang bulaklak ay isang bagong dimensyon ng pag-unawa. Sa pamamagitan ng pang-unawa sa iba’t ibang mga dimensyon, naiintindihan natin ang higit pang karagdagang kaalaman sa iba pang mga kaalaman. Sa ganitong pang-unawa dumarating sa natin ang pang-unawa na walang kamatayan at tayo’y walang kamatayang nilikha. Nauunawaan na natin kung ano ang kapanganakan at kung ano ang kamatayan?
Galacia 1:
    15 Ngunit sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya.
Dumating tayo sa mundong ito tulad ng maliit na tuldok ng kamalayang kosmiko. Matapos nating manggaling mula sa pinagmulan, dumating tayo sa daigdig na ito upang mabuhay at upang magkaroon ng ating mga natatanging karanasan. Para sa ating mga karanasan pinili tayo ng Lumikha para makapasok sa isang sinapupunan. Pinili ang ating magulang, paliwanag at mga sitwasyon Ang buong disenyo ng buhay ay kilala ng ating sarili. Pagkatapos na piliin ang ina ang maliit na butil ng malay ay pumasok sa matris ng ina.
Pagkatapos pumasok ang kamalayan sa matris ng ina ang similiya ay magkakaroon ng buhay ang pisikal na katawan ay nagkakaroon ng hugis ayon sa kosmikomg enerhiya sa loob ng eterikong katawan at ang dahilan ng pagkakalikha sa kanya.
Ang kamalayan ay naglalakbay madalas sa pinagmulan hanggang sa ito ay magsagawa ng kanyang unang paghinga. Pagkatapos nyang lumabas galing sa loob ng matris ng kanyang ina, siya ay magsasagawa ng unang panlabas na paghinga ito ay kilala rin sa tawag burf at saka siya dapat na umiyak.
Mula sa edad na isa hanggang mag-pitong taon meron pa tayong kamalayan tungkol sa totoo nating pinagmulan. Ang ating kaisipan ay mag-uumpisang magkaroon ng hugis simula sa edad na pitong taon. Ito ay ganap na magkaka-porma sa edad na labing-apat. Ang aktibasyon ng katalinuhan ay nagsisimula mula sa edad na labing-apat at ganap na mabubuo sa edad na dalawangpu’t isa. Mula sa edad na dalawangpu’t isa hanggang sa edad na dalawangpu’t walo mararanasan na natin ang kumbinasyon ng katawan, isip at talino. Mula sa edad na dalawangpu’t walo ang buhay natin ay naka-depende na sa pagkaalam sa ating sarili. Kung ang isang tao ay walang kamalayan sa kaniyang sarili ang kanyang pagkaalam ay namamalagi sa pagitan ng kanyang katawan at kaisipan.

At dahil sa ganitong karanasan ang paghihirap ay nagsisimula, hindi niya maaaring maunawaan ang mga sitwasyon. Ang mga bagay-bagay ay magiging mas kritikal para sa kanya. Kikilos siyang nalilito at magtatago sa mas mataas na pang-unawa. Ang pagkalito at ang pagtatago ay nakakaharang sa daloy ng kosmiko. At Dahil dito siya ay makakaranas ng pisikal na sakit, pagkapagod at tensyon. Lilipas ang araw niya ng walang pang-unawa at kamalayan. Hindi niya maunawaan ang pinakadulong layunin ng kanyang buhay. Siya ay nagpapasa ng kanyang mga araw na walang kamalayan. Hindi niya maunawaan ang pinakadulong layunin ng kanyang buhay. Lilipas siya mula sa araw ng pagkabata sa araw ng kabataan at sa pagtanda at sa wakas, mamamatay mula sa katawang pandaigdig o katawang lupa nang hindi nakukumpleto ang tunay niyang layunin ng pagdating niya sa lupa, sa mundo ng tao.
            Ito ang tinatawag nating Kamatayan. Kahit pagkatapos ng kamatayan ang matibay na suson ng kaisipan na may maling pang-unawa ay hindi mapapayagan na ang mga kamalayan ay makaabot sa pinagmulan. Dahil sa maling pang-unawa, siya ay lumilikha ng kanyang sariling impiyerno at langit at nananatili bilang isang mas mababang pagkataong astral. Kung ang isang tao ay nagsimula sa buhay ng may sariling pang-unawa sa kaniyang pinanggalingan, siya ay palaging magiging napakaligaya sa lahat ng ibinigay sa kanyang mga sitwasyon. Kahit pagkatapos ng kamatayan, ang isang tao ay mananatili sa mas mababang prikwensiya siya ay babalik sa kanyang pinagmulan.
Sa pamamagitan ng pagkuha ng mas mataas na kaalaman sa pamamagitan ng ikatlong mata, astral na paglalakbay, kaalaman ng kapanganakan at kamatayan ang isang tao ay magkakaroon ng perpektong pang-unawa ng katawan, kaisipan, diwa, sarili at puwersa ng buhay; Mauunawaan natin na ang kamalayan ay isang kumbinasyon ng enerhiya at kaalaman. Ang ating kamalayan ay pumupunta sa kalagayang ito upang makakuha ng mas maraming enerhiya at kaalaman at upang malalikha sa pamamagitan ng pamumuhay sa lahat ng oras na ito ng may pang-unawa nagsisimula tayo sa pagkuha ng mas mataas na-unawa tungkol sa pagkakaroon ng buong paglikha. Sa ganitong pang-unawa ang isang taong at magiging nilikhang may himala. Samakatwid, anumang ang salitain ng taong ito ay natutupad. Anuman ang kanyang isipin ito’y nangyayari anuman ang kanyang gawin ito ay nalilikha. Ito ang malalim na kaalaman at nakatagong karunungan.
Roma 14:
8 Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay; at kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. 9 Sapagkat si Cristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. 10 Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. 11 Sapagkat nasusulat,
"Sabi ng Panginoon, 'Dahil ako'y buhay,
ang lahat ay luluhod sa harap ko,
at ang bawat dila'y magpupuri sa Diyos.'"
               12 Kaya, pananagutan natin sa Diyos a ang mga bagay na ating ginagawa.

Ang kamatayan ay isang katotohanan ng buhay. Ang hindi maiiwasang katotohanan na kung saan ang lahat ay kailangang may kaalaman, maiiwan natin ang mga malalapit sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, lahat ng ating ari-arian, lahat ng ating naipundar at iba pa. At hindi na makakabalik kailanman ulit.. Kahit ang ating pisikal na katawan ay maiiwan rito sa mundo, kung ang buhay natin ay tungkol lamang sa pagpapakayaman at pakikipag-usap sa ating mga kamag-anak, kaibigan at iba pa, Magka ganoon ang kamatayan ay talagang isang pinakamalaking palaruan ng pagkatalo. Kataka takang kakaunting tao ang may kaalaman na tayo’y aalis mula rito anumang sandali at tayo’y magiging mag-isa.
 Napakakaunti ang handa para sa kamatayan. Kapag ang kamatayan ay dumating sa ganoong tao sila ay iiyak lamang at magugulat, hindi dahil ang kamatayan mismo ay isang masakit na karanasan, kung hindi dahil maiiwan nya lamang ang kanyang pinagtrabahuhan at pinaghirapan ngunit dahil na rin sa babalik siya sa naunang estado ng kawalan ng kapanatagan, kakulangan, malungkot at sa buhay na nakakasakal, na siyang unang dahilan at nagtulak sa atin para maghanap ng maghanap.Ang Totoong edukasyon ng ating mga buhay ay hindi lamang dapat magturo sa atin kung paano tayo dapat mabuhay, ngunit kung paano ring mamatay. Ang isang taong handa na para sa kamatayan ay mabubuhay ng ganap, dakila at walang takot.
Ang Kamatayan ay nagtuturo sa atin upang mabuhay ng hindi nakatali at makasarili o gahaman sa mundong ito, dahil aalis tayong walang dala pag-alis natin sa mundong ito.Kaya tayo ay tinuturuan na mabuhay na nagbibigay kesa sa tumatanggap. Mabuhay para magmahal kesa managinip na makakuha ng pagmamahal.Ang kapanganakan ay nagdadala sa atin sa mundo ng kamangha-manghang kagandahan, ang talahanayan na ganap na inilatag at ang lahat ay tumatakbo ng napaka-ganda; dumating tayong walang dala sa parehong paraan aalis tayong walang dala., kaya ang katotohanan ng buhay at ng kamatayan ay nagtuturo sa atin upang mabuhay sa bawat sandali ng may pagpapa-salamat, kapakumbabaan at kaligayahan sa ating pag-uutos.
Awit 23:
4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan,
wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay.
Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.
Tayo ay isa lamang bisita sa isang magandang nilikhang pinamamahalaang bahay, ginawa natin ang pinakamahusay para tumira dito ng may kaligayahan at umalis ng may pagka-magiliw.Ang totoong pag-ibig ay palaging hubad sa pagkakatali, at ito ang itinuturo ng kamatayan sa atin. Ang kaisipan sa kamatayan ay isang mahusay na paraan upang maging dalisay, sa katunayan nga nito kailangang gawin natin siyang pinakamahusay na kaibigan, na laging nagtuturo sa atin sa landas ng katuwiran at pagsang-ayon. Ang kamatayan ay sagisag ng mga etikal na halaga at matuwid na pamumuhay. Sapagkat ito ay natural nating daraanan. Ang kamalayan na tayo’y mamamatay din at aalis sa mundo anumang oras ay nagbubukas ng pintuan para sa mga banal na katangian. Kaya malalim at epektibo ang kamalayan tungkol sa kamatayan.

Ang kamalayan sa kamatayan ay nakakayanig din sa pundasyon ng ating madayang pagkakakilala na ako ang katawan na ito. Ang paniniwalang ito ang nagtutulak sa atin para maghanap at ang apresasyon sa katotohan ang gumigising sa atin. Na kapag tayo ay namatay maiiwan natin ang pisikal na katawan rito sa lupa. Ang kamatayan ang nagpapaalala na 'Ako ang katawan na ito' ay paniniwalang walang saligan. Paanong ang isang tao ay makapagpapatuloy at manatili sa hindi makatotohanan, kapag ang katawan na ito ay maiwan rito sa mundo pagkatapos nating umalis sa pamamagitan ng kamatayan.
Tayo ay nakati-tiyak na tayo ay naiiba maliban sa katawang ito. Ito na ang simula ng ating paglalakbay sa pansariling kaalaman. Kaya ang kamalayan sa kamatayan ay nagbubukas sa atin ng malalim na katotohanan tungkol sa malalim nating pagkabuhay.
Pahayag 14:

  13 At narinig ko mula sa langit ang isang tinig, na nagsasabi, "Isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan!" At sinabi ng Espiritu, "Totoo nga! Matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan."
2 Corinto 5: 1-21
               1 Alam nating kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang-lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 2 Dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito, at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan a na tayo nito ay hindi tayo matagpuang hubad. 4 Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 5 Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad.
               6 Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang-lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. 7 Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. 8 Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. 9 Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa tayo o maging nasa piling na niya. 10 Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito.
Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo
               11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.
               16 Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y ganoon ang ating pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito.
               20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.

No comments:

Post a Comment