Friday, November 22, 2013

Ang kasaganaan ay posible para sa lahat.Huwag isipin na pera lamang ang makalulutas ng lahat ng iyong mga problema.

Ang kasaganaan ay posible para sa lahat.Huwag isipin na pera lamang ang makalulutas ng lahat ng iyong mga problema.Ang kasaganaan ay posible para sa lahat.Huwag isipin na pera lamang ang makalulutas ng lahat ng iyong mga problema. Dapat mong isipin ang mga tuntunin ng kakayahan mo upang gawin kung ano ang iyong ninanais. Ngunit kung masyado mong iniisip ay pera lamang ang kailangan.  Masyadong kang nag-alala tungkol sa pera makikita mo na mananatili kang mahirap. Ngunit kapag sinabi mong, gusto kong magkaroon ng abilidad at kakayahang mapakain ko ang aking pamilya, mapakain ko ang ibang tao, pangangalagaan ang sitwasyong ito, upang makabili ng bahay para sa aking mga mahal sa buhay. Saka mo makikita na magkakaroon ng daloy ng enerhiya. Ngunit kung iniisip mo at nag-aalala ka tungkol sa pera ito ang maninigurado sa iyo na hindi ka magkakaroon ng sapat nito.
Sa katunayan maraming mga tao ang may sapat na pera ngunit nag-alala pa rin sila at patuloy na nararamdamang kulang at wala pa sila nito. May mga tao na kahit maraming ng pera ay nalulumbay pa rin.. At sila ay hindi masaya. Hindi ang Pera ang magpapasaya sa iyo dapat ka ng Masaya bago pa  man sila makuha. Dapat ay mayroon kang ganoong pundasyon.
May  isang katalinuhan na nasa likod ng lahat ng mga ito na tutulong sa atin para makakuha at matupad ang mga bagay na ito. Kaya kailangan nating makilahok sa mas mataas na katalinuhan iyon ang Diyos. kaya kung walang tulong ng  unibersal na katalinuhan walang  posible. Dapat nating matutunan paano kaming upang malaman kung paano kumatok sa kanya. Dapat sa isang punto makapunta tayo  sa ganoong kaibuturan.
Kaya atin ng simulan ang pag-aaral. Ang lahat ng mga posibilidad, kapangyarihan,
ang hindi mapag-aalinlanganan, ang kasaganaan, ang kaginhawahan. Ang tunay na likas na katangian ng ating estado sa lupa at ang sandaigdigan ay isang bukirin ng lahat ng mga posibilidad. Sa ating pinaka- simulang anyo o pinag-galingan, tayo ay nagmula sa lopalop ng lahat ng mga posibilidad. Mula sa antas na ito ay posible nating malikha ang kahit anong bagay.
Ang lupalop na ito ay ang ating mahalagang sariling kalikasan.
Ito ay ang ating panloob na sarili, ito ay tinatawag na walang limitasyon at ito ay ang tunay na awtoridad.  Tunay at totoong masagana dahil nagbibigay ito sa pagtaas ng walang katapusang pagkakaiba-iba ng kasaganahan sa sansinukob.
Para sa mas mahusay at pinakamahusay.
Ang ebolusyon ay nagpapahiwatig ng mas mahusay sa lahat ng paraan, sa panahon ng pagkuha para sa ating sarili ng pinakamahusay sa lahat ng bagay. Ang taong may kaisipan ng kaginhawaan at kasaganahan kayamanan ay namamalagi lamang sa pinakamahusay na tinatawag din na ang punong-guro ng pinakamataas na pangunguna.
Ang Mataas na layunin ang tahakin atang sansinikob ay tutugon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na pagkakataon.
Ang malayang pag-aalaga at kawanggawa.
Kahit may bilyong pesos ka sa bangko pag wala kang karanasan sa pag-aalaga at kawanggawa ito ay isang estado ng kahirapan.
Ang kamalayan sa kasaganahan sa pamamagitan ng kahulugan nito ay isang estado ng kaisipan. Kung patuloy na nag-aalala ka tungkol sa kung magkano ang pera na kailangan mo.
Kung gayon kahit na ano pa man ang aktwal na halaga ng pera na mayroon ka sa iyong bangko ikaw ay talagang mahirap.
Ang malayang pag-aalaga ay awtomatikong humahantong sa kawanggawa at pagbibigay dahil ang pinagmulan mula sa kung saan ang lahat ng ito nanggagaling ay walang katapusan, walang hanggan, at hindi maaaring ubusin.
Ang batas ng pangangailangan at suplay.
Ang bawat isa sa atin ay may layunin sa buhay. Kapag tayo ay nasa ganoong estado,  Masaya tayo  at mahal natin ang ating trabaho anumang serbisyo na ating ibinibigay na merong nangangailangan..
Lumilikha at tingnan kung saan kailangan ang iyung kagalingan at talento at ialok ito at ang mangangailang ay darating ng may katiyakan.
Magbunyi sa tagumpay ng iba lalo na iyong mga kakumpitensya at ang mga taong isaalang-alang ang kanilang mga sarili bilang iyong mga kaaway.
Ang katotohanan na sa bawat pagkabigo ay may binhi ng tagumpay.
Ang pasasalamat, ang pagkabukas-palad, ang Diyos, ang mga layunin, at puwang. Ang pagkabukas-palad at pasasalamat ay likas na katangian ng isang masaganang  kamalayan at kaisipan. Dahil ang tanging bagay na kukunin natin ay ang pinakamahusay na prinsipyo ng pinakamataas na pangarap bakit hindi tayo maki-ugali sa kasaganahan ng Diyos. Bilang modelo at dahil sa wala ng magiging masagana kung hindi ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Dios. At ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mga posibilidad.
Importante na magkaroon tayo ng isang malinaw na layunin sa ating kamalayan at kaisipan ngunit mahalaga rin na talikuran natin ang pagkakakabit sa ating layunin. Sapagkat ang layunin ay nasa puwang, at ang puwang ay ang nakatagong organisadong lakas at siyang bumubuo ng mga detalye na kinakailangan para sa epekto ng anumang kinalalabasan.
May ay isang tumpak na mekanismo na kung saan ang lahat ng mga kagustuhan ay maaaring ipinahayag. Ang apat na hakbang ay ang mga sumusunod: hakbang isa pumasok sa puwang sa pagitan ng mga kaisipan. Ang puwang ay ang bintana ang pasilyo ang nag-iibang anyo na paikot ikot na puyo.
Na kung saan ang personal na pag-iisip ay nakikipag-usap sa kosmicong saykiko.
Ika dalawa: mayroon kang isang malinaw na intensyon ng isang malinaw na layunin na nasa puwang.
Ika-Tatlo: talikuran mo ang iyong pagkakakabit sa inaasahang resulta dahil ang paghabol sa inaasahang resulta
o ang pagkakadikit rito ay magtutulak sa iyo palabas sa puwang.
At ang pang-apat;
Hayaan mong ang uniberso ang mangasiwa ng mga detalye.

Minsan may pangalan kang gustong maalala pero hindi mo siya maalala kahit anong pag-iisip ang gawin mo ay walang tagumpay. Hanggang sa sumuko ka inalis mo ang pagkakakabit mo sa inaasahang resulta at pagkatapos ng ilang sandali mamaya maya ang pangalan ay kumislap sa buong tabing ng iyong kamalayan.
Ito ang mga pamamaraan para sa katuparan ng anumang pagnanais. Kapag ikaw ay nagpupumilit na isipin ang pangalan, ang iyong kaisipan ay napaka-aktibo at magulo ngunit sa huli dahil sa pagkapagod at pagkabigo hinahayaan mo na lang. At ang kaisipan ay naging tahimik at dahan-dahan mas tahimik at naging payapa na halos tumigil kaya ikaw ay dumulas patungo sa puwang.
Kapag nilalabas mo ang iyong ninanais sa lalong madaling panahon ito ay ipinasa at iaabot sa iyo.
Ito ang totoong kahulugan ng humingi at ikaw ay makakatanggap.O kumatok sa pinto at ikaw ay makakapasok. Ang pinakamadali at ang pinaka-walang hirap na paraan ng pagdulas papasok sa puwang ay sa pamamagitan ng proseso ng transendental na meditasyon.
Ang Kaligayahan at ang sangkatauhan
at ang katunayan na kaya tayo nandito sa mundo ay upang magpasaya ng mga tao na ating makikilala at makakasama.
Ang kapangyarihan ng hindi sumusukong layunin o intensyon.
Ito ay upang gumawa at hindi na mababago ang desisyon mula sa kung saan ito ay imposible ng baguhin at ibalik.
Ito ay nag-iisang kaisipan sa layunin.
Ito ay isang mahusay at malinaw na layunin at hindi kumukontra na kaisipan ng anumang iba pang mga magkaka-salungat na kagustuhan o interes.
Upang makakuha ng kayamanan o para sa anumang bagay na mahalaga sa pisikal na sandaigdigan dapat mag-ukol ng desisyon upang makuha ang mga ito.
Ang desisyon ay hindi dapat na nagbabago nakatakda na dapat ang mga layunin hindi masasalungat ng anumang bagay. Ang uniberso ang mangangasiwa ng mga detalye, at magbibigay ng pagkakataon. Basta maging alerto lang sa mga pagkakataong ito.
Hindi kinakailangang humatol.
Kapag tinalikuran ang pangangailangan sa patuloy na pag-uri-uriin ang mga bagay sa mabuti o masama, tama o mali. Saka mo mararanasan ang katahimikan sa ating kamalayan. Ang tming panloob na dyalogo ay magsisimulang tumahimik kapag ating inalis ang pasanin ng paghatol. Sa oras na iyon mas madali ng makapunta sa puwang.
Kaya mahalagang lumayo tayos mula sa mga kahulugan, sa mga etiketal, sa mga paglalarawan, interpretastyon, sa mga pagsusuri, sa mga analisis at paghatol na lumilikha ang gulong ating panloob na dyalogo.
Ang pag-bubuo ay bahagi ng likas na taglay ng kaalaman.Ang kaalaman anumang uri ito ay nakakakuha ng katulad at katutubong kapangyarihan. At nagdadala ng isang pagbabago sa kamalayan mula sa kung saan posible upang makalikha ng mga bagong katotohanan. Halimbawa, maging pamilyar sa kaalaman na nasa mga sagradong aklat na patuloy na lilikha ng mga kondisyon para sa kayamanan at kasaganaan.
Ang pagmamahal at karangyaan
Mahalin mo ang iyong sarili ang inyong customer.
Mahalin ang mga nakikinig. Mahalin ang lahat ng tao, ibigin ang mundo walang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa pag-ibig at pag-mamahal
ring magpatibay ng marangyang bilang isang lifestyle.
Ang karangyaan ay natural nating estado. Gamitin ang karangyaan bilang pamumuhay magtakda ng mga kondisyon para sa daloy ng mga kayamanan.
Tumulong para magka-pera ang ibang tao.  Ang pagtulong sa iba para kumita ng pera at ang pagtulong sa ibang tao upang matupad ang kanilang kagustuhan ay isang siguradong paraan upang matiyak na kikita ka ng pera para sa iyong sarili. Pati na rin ang mas madaling pagtupad ng iyong sariling mga pangarap.
Ang pagsasalita ng Hindi sa mga negatibong bagay.
Ang katotohanan na ang buhay ay umiiral kasama ang magkasalungat na personalidad. Ang kagalakan at kalungkutan, ang kasiyahan at sakit, ang taas at baba, mainit at malamig, dito at doon, ang liwanag at kadiliman,kapanganakan at kamatayan. Ang lahat ng karanasan ay may kaibahan
at walang kahulugan ang isa kung walang ang isa.
Ang isang taong ipinanganak nang bulag mula sa kapanganakan ay hindi kailanman malalaman ang kahulugan ng kadiliman dahil hindi siya nakaranas ng liwanag.

Doon nagkakaroon ng tahimik na pagkakasundo at pagtanggap sa ating kamalayan.  Ito ang buhay na buhay na pagsasama ng lahat ng magkakasalungat na personalidad.
At awtomatikong tayong magiging hindi mapanghusga. Ang matagumpay at ang manlupig ay nakita natin bilang dalawang boto na may parehong pagkatao.
Ang hindi paghatol ay humahantong sa mapayapang panloob na dayalogo, ang pagbubukas muli ng pintuan sa pagiging malikhain.
Oportunidad
Ang bukas at tapat na komunikasyon
sa bawat pakikipag-ugnay sa bawat tao
ay isang pagkakataon para sa paglago at para sa katuparan ng hinahangad.
Dapat lamang maging alerto sa pagkakataon sa pamamagitan ng pinataas na kamalayan.  Ang bukas at tapat na komunikasyon ay bumubukas ng mga lagusan upang mapagtanto ang mga oportunidad.
Ang layunin sa buhay at ang dalisay na posibilidad. Andito tayo upang matupad ang isang layunin. Ito ay nakasalalay sa atin kung paano hahanapin ang ating layunin. Kapag alam na natin ang ating layunin, kasunod noon ang kaalaman ng nag-iisang layunin na humahantong sa pananaw na tayo ang tunay na posibilidad.
Kailangan nating ihayag ang ating layunin  sa simpleng mga tuntunin. Halimbawa ang aking layunin sa buhay ay upang magpagaling ng mga taong may ispiritwal na karamdaman at gawing masaya ang aking mga nakikilala at upang lumikha ng kapayapaan at sa panahong iyun ay bubukas ang pintuan sa bukirin ng dalisay na posibilidad.
Ako ay may hindi masusukat na potensyal ng lahat, sa umpisa, sa kasalukuyan at sa hinaharap.
At ang aking mga kagustuhan ay tulad ng mga binhi na naiwan sa lupa naghintay para sa tamang panahon at pagkatapos kusang nagpakita naging magagandang bulaklak at makapangyarihang puno sa isang kaakit-akit na hardin at sa marilag na kagubatan. Likas sa pagkakaroon ng pagnanais ang binhi at patakaran para sa kanyang katuparan.
Tanungin ang mga paniniwala.
Tanungin ang mga ideolohiya.
Tanungin ang awtoridad.
Sa pamamagitan lamang ng pagtatanong na binabale ng tao ang ating mapapanghawakan upang matigil ang hipnosis sa pagkondisyon sa kaisipan ng lipunan. Ang pagtanggap ay hindi lamang ang pag-bibigay.
Ang magaan na pagtanggap ay isang ekspresyon ng karangalan sa pagbibigay.
Ang pag-gasta at mga serbisyo
Ang Pera ay parang dugo dapat itong dumaloy.
Ang pag-iimbak at pagtatago lang nito ay nagiging dahilan maging matamlay.
Upang lumago dapat itong dumaloy.
kung hindi, ito ay nagigig hadlang at tulad namumuong dugo maaaring maging sanhi ng pinsala.
Ang Pera ay enerhiya ng buhay, na ating pinagpapalit at ginagamit
bilang resulta ng serbisyo na binibigay natin sa sandaigdigan. At upang panatilihin itong dumarating sa atin, kailangan nating panatilihin ang paglaganap nito.
Transendensiya
Para sa walang oras na kamalayan
Para pagbibigay at pakiki-bahagi.
Kung walang transendensiya ang buhay ay walang ganda.
Upang mabuhay sa isang masayang buhay kinakailangang pumunta lagpas sa lahat ng mga hangganan.
Nararamdaman ko na ang karanasan ko sa  transendensiya sa pamamagitan ng pagsasanay sa meditasyon ay nagbibigay sa akin ng isang panloob na katatagan sa katahimikan na  hindi natatakluban ng anumang aktibidad.
Ang katahimikang iyan ay nananatili sa akin. Kaya walang panlabas na karanasan ang maaaring makataklob sa aking kamalayan at karanasan ng sarili.
Ang walang hanggang kamalayan kumpara sa may hangganang kamalayan.
Ang may hangganang kamalayan ay nangyayari kapag tumalikod tayo sa ating sarili. Dahil ang sariling imahe ay
ang mga sosyal na moske
ang proteksiyon kung tayo nakatago.
Ang may hangganang kamalayan.
Ang ating pag-uugali ay palaging naiimpluwensyahan ng nakaraan at takot sa hinaharap. Ang may hangganang kamalayan ay nagpapasan ng kasalanan at kalungkutan ito nag-uugat sa takot.  Na nagiging sanhi ito ng pagkasira, ng pagtanda at ng pagkamatay.
Ang walang hangganang kamalayan
ay ang kamalayan ng sarili.
Hindi inaalala ang mga nakaraan
at hindi natatakot sa hinaharap.
Dahil ang buhay ay may pinakamataas na konsentrasyon sa kasalukuyan at ang tamang tugon na ito ay dumarating sa bawat sitwasyon na nangyayari.
Ito ang estado ng personalidad.
Ang sarili ay hindi kaharian ng pag-iisip
ito ang puwang sa pagitan ng ating mga saloobin. Ang kosmikong pag-iisip ay bumubulong sa ng mahina sa puwang ang pagitan ng ating mga saloobin ito ang tinatawag intuwisyon.
Ang may hangganang kamalayan ay nasa talino ito ang nagkakalkula walang hangganang kamalayan ito ay nasa puso at ito nararamdaman.
Upang ma-palawak ang pagiging malikhain at makapa-alok ng pinakamahusay na serbisyo. Dapat na handang bumuo ng isang bangko ng talento o lumikha ng ​​mga indibidwal na may mga natatanging talent, may pagsusumikap at kakayahan.
At ang kanyang mga indibidwal na talent kapag pinagsama-sama ay higit pa kaysa sa kabuuan ng mga bahagi.
Donasyon
Ang donasyon ay ang pagbibigay ng isang bahagi ng iyong kita ng walang mga kundisyon o inaasahang kapalit kapag magbibigay.
Kapag nagbigay
ng walang kapalit humihigop ito at nililikha ng mas kaakit-akit at mas higit pang pagpapala sa kung ano ang iyong ibinigay. Kapag walang mayamang puso ang kayamanan ay nagiging pangit na pulubi.

Gawa 4:

Ang Pagtutulungan ng mga Mananampalataya
               32 Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. 33 Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. a At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. 34 Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan 35 ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
               36 Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi'y "Anak na Matulungin." 37 Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan.
Mateo 27:
57 Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus.
Ang Kayamanang Hindi Mawawala
(Mateo 6:19-21)
               32 "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. 33 Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan! Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Doo'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. 34 Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso."

1 Timoteo 6

   17 Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas; at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. 18 Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas-palad at matulungin sa kapwa. 19 Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap, at makakamtan nila ang tunay na buhay.

Santiago 2:

Pananampalataya at mga Gawa
               14 Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? 15 Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. 16 Kung sasabihin ninyo sa kanya, "Patnubayan ka nawa ng Diyos; magbihis ka't magpakabusog," ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? 17 Gayundin naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.

Lucas 21:

Ang Handog ng Isang Biyuda
(Marcos 12:41-44)
               1 Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa Templo. 2 Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng dalawang tigsisingkwenta sentimo. 3 Sinabi niya sa mga alagad, "Ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. 4 Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay."
Unawain na ang pagkakaisa ang nasa likod ng lahat ng mga pagkakaiba-iba
ng mga paniniwala,ng katotohanan, ng integridad, ng katapatan, ng pag-ibig, ng kapalaran, ng debosyon at ng kagandahan kapag nakakaramdam tayo ng kagandahan alam natin ito bilang katotohanan na ang kamalayan ng kayamanan ay dapat walang alalahanin.
Ang kamalayan sa kayamanan ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-aalala sa pera. Ang tunay na mayamang tao ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanilang pera. Dahil alam nila na kung saanman nanggaling ang pera mula doon ito ay may saganang suplay. Ito ang pagpapahayag ng tapat na pagpapahalaga at nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa atin.
Ang kabataan at kalakasan
Bilang resulta nararamdaman natin ang kakulangan sa enerhiya at kalakasan.
Kapag ang ating pagkakakilanlan ay mula sa ating sarili samakatwid natatago ang ating enerhiya sa ating sarili.
Ramdam natin ang kasiglahan, ramdam natin ang kapangyarihan at nararanasan natin ang pagiging kabataan at kalakasan.
Lubos na kasiyahan para sa buhay.
Pahalagahan ang buhay at ang lahat ng sigla nito at paghayag ng sobrang saya dahil alam mo na meron kang isang buhay na may isa lamang buhay na nagpapahayag ng sarili sa maraming kalagayan.
Makita na ang buhay at malaman na ang kapangyarihan ay nasa kasalukuyang sandali. Parehong daloy ng buhay ang umagos sa mundo ang umaagos rin sa pamamagitan ng aking mga ugat sa gabi at araw na may panukalang sumasayaw at umiindayog.
Ito ay ang parehong buhay na umuusbong, magpakasaya sa alabok ng lupa sa napakakapal na talim ng damo at baliin ang hindi mapalagay na agos ng mga kanta.
Ang lihim ng kasaganaan
ay hindi nangangailangan na linangin ang mga katangian. Ang kailangan mo lamang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga ito.
Basahin ang Sagradong aklat na ito araw-araw.  At makikita ang pagbabago sa iyong buhay at maging isang pagpapahayag ng kasaganaan at ng walang hanggang kasaganahang, walang katapusan at may imortalidad.
Lumikha ng mas maraming kayamanan bilang kagustuhan ng iyong puso.
Tuparin ang bawat materyal sa materyal na pagnanais.
Lumikha ng kayamanan at gastusin ito, marangyang gastusin ito.

At pagkatapos ay ibahagi ang mga ito at ibigay ito sa iba ibigay ito sa inyong mga anak, sa iyong pamilya sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan,
sa lipunan at sa mundo.
Dahil ang kayamanan ay para sa sandaigdigan. Hindi natin ito pag-aari, kung hindi pag aari nila tayo kaya tayo ay nabibilang mga taong may pribilehiyo at ang uniberso ay magbabahagi ng kanyang kasaganahan sa atin.
Kinakailangan lamang na magbigay tayo ng pansin sa kasaganaan at ang ating atensyon ang siya lamang kinakailangan.
Ikaw ay dadalhin ng iyong paninindigan.
Sa katunayan, ikaw ay ang iyong atensyon. Kapag ang iyong atensyon ay pira-piraso, pira-piraso din ang iyong atensyon. Kung ang iyong atensyon ay nasa nakaraan, ikaw ang nakaraan, Ang iyong atensyon ay dapat nasa kasaluyang sandali.
Ikaw ay nasa presensiya ng Diyos.
at ang Diyos ay nasa sa iyo.
Simpleng magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyan,ng kung ano ang iyong ginagawa.ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako kinakailangan lang na alam mong yakapin siya ng may atensyon.
Matutunan na ang kaloob-looban pusod ng iyong puso, ay may pondo Kaalaman at Kayamanan. Mahalin at alagaan sila, at ang lahat ng iyong hinahangad ay patuloy na mamumulaklak. Sapagkat ang pondo ng kaalaman at kasaganahang ito ay may isang ninanais. At iyan ang kanyang panganganak.
Mahilig ka sa hamon ng buhay.
Ang mga kasawiang palad ay nagpapalakas sa iyo at hindi nakakapag-pahina.
Kapag may nagsasabi sa iyo na mahirap itong matupad, hindi mo ito pini- personal kung hindi humahanap ka ng ibang paraan para ito’y matupad. May mga target kang matupad sa buhay kaya alam mo ang dapat mong gawin at pupuntahan.
Hindi mo tinitingnan ang mga balakid
bilang permanenteng hadlang ngunit bilang pansamantalang abala.
Hindi ka humahanap ng maidadahilan. Kapag binigyan ka ng trabaho, hindi mo ito tinitigilan hanggang sa matapos.

Palaging isipin ang mga bagong paraan upang gawin ang mga bagay ng mas mahusay kahit na ito ay nangangahulugan ng paglabag sa ating tradisyon.
 Hindi mo pinapansin ang sinasabi sa iyong kapintasan dahil napagtanto mo na ang karamihang pintas ay mula sa mga taong negatibong mag-isip.
 Ikaw ay positibong mag-isip at lagi mong hinahanap ang mabubuti bagay sa bawat masamang sitwasyon.
   Ang sinuman ay maaaring matuto ng mga pangunahing kasanayan at kadalubhasaan, at sa mga pagsasanay, magugulat ka na hindi lamang kung gaano kadaling gawin ang mga ito ngunit kung paano mas magkakaloob ng gantimpala ang maging isang taong positibo, maasahin sa mabuti kaysa sa isang negatibo, pesimista, at talunang pag-iisip.
'Ang iyong saloobin ang tumutukoy sa iyong altitud.' "
  Walang problema sa paghahanap ng pera. Ang problema ay ang saloobin at aksyon sa paghahanap ng pera. Ang naghahahanap ng may tamang saloobin at aksyon ay hindi matatanggihan.
Harapin mo ang iyong kinatatakutan. Lagi mong mahahanap ang pinakamahusay na mga butas ng pangingisda sa lugar na kung saan ang karaniwang mangingisda ay takot magpunta.
Panoorin mo ang karamihan ng tao kung saan sila patungo. Pagkatapos ay pumunta ka sa kasalungkat na direksiyon.
5 hakbang sa pormula ng pagtatagumpay

1. Alamin at tukuyin kung ano talaga ang pangarap at gusto mo matupad.  
2. Magtakda ng espesipikong plano at aksyon para matupad ang iyung pangarap.. Upang maging mabisa, ang mga plano at aksyon na ito, dapat magkaroon ng takdang panahon para sa katuparan nito. Ang iyung mga pangarap ay dapat ding nakasulat at pinag-aralan nang regular ginagamitan ng panalangin at mga orasyon.
3. Kumuha ng kaalaman tungkol sa iyong plano at mga aksyon para matupad ang iyung pangarap, makinig sa mga lektiyur kaugnay nito, makipag-usap sa mga eksperto, pumunta sa mga seminar upang malaman ang tungkol dito.
4. Makisama sa mga tao na parehas sa iyung mga pangarap, sa iyong mga layunin at saloobin habang umiwas sa mga taong hindi parehas sa iyong mga pangarap.

5. Huwag titigil hanggang sa makuha mo ang katuparan ng iyong mga pangarap.
Ang lahat ng oportunidad ay nag-kukunwaring problema.
Hanggang hindi mo natutunan ang kahalagahan ng isang bagay, lahat ng bagay ay walang kabuluhan.
Ang pera ay naaakit ng dakilang kaisipan.

Josue 1:

5 Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. 6 Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 7 Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. 8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 9 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta."

Kawikaan 13:

22 Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan,
at sa matuwid nauuwi ang naipon ng isang makasalanan.

23 Ang bukid ng mahihirap, may pangakong kasaganaan,
ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan.

24 Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina,
anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang.

25 Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan,
ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang.

Galacia 6:

Magtulungan sa Pagdadala ng Pasanin
               1 Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo iyon nang mahinahon, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. 2 Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad a ninyo ang utos ni Cristo. 3 Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. 4 Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, 5 sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain.
               6 Dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos.
7 Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. 8 Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. 9 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. 10 Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.

Kawikaan 24:

30 Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. 31 Ito'y puno ng matinik na damo, at gumuho na ang bakod nito. 32 Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral: 33 Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, 34 samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan.
Ang pera ay laging dumadaloy sa isang mahusay na pagkakataon. Kapag wala ka pang pera sa ngayon may isang taong marami naman nito. Anuman ang kailangan mo, lagi kang makakahanap ng kasosyo.
Kapag wala ka pang salapi para sa isang magandang negosyo, meron mga pinagmumulan na pwede mong mapagkunan. Ikaw ang maglaan ng oportunidad. Hayaan mong ibang tao ang magbigay ng lakas sa pananalapi. Ikaw ang taong may magandang ideya; at hayaan mo naming ibang tao ang maglaan ng puhunan.
Ikaw ang iyong kayamanan at ang iyong kasaganahan. Ang perang dumadaloy sa iyo ay produkto ng mga hindi pinansyal na kayamanan.
Ang aking pera ay magiging aking lingkod, at hindi ko magiging panginoon. Ako ay maghahanap ng pinansyal na independensiya. Ang aking pangangailangan ay naka base sa kung ano ang dapat at nasa tamang paraan. Iiwasan ko ang pag-utang. Ako ay gagastos ng mas mababa sa aking kinikita, laging mag-iipon at matututong mamuhunan ng tama.
 Dagdag pa rito, gagamitin ko ang pera at ang aking talento para maging masaya ang buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng serbisyo at pagbibigay sa kawanggawa.
Gumastos ng mas mababa kaysa sa iyong kumita.
 Pagbabadyet at pagsunod sa pagsubaybay ng iyong pera.
 Pag-iipon nang matagalan
 Paglilimita sa pag-utang
Matalinong pamumuhunan
Patuloy na kumukuha ng kaalaman tungkol sa kayamanan, kasaganahan at kaginhawahan.
ANG SABI NG PANGINOON:    
           “ KATOTOHANANG, KATOTOHANANG sinasabi ko sa iyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako’y paroroon sa AMA, at ang anumang inyong hilingin sa AMA sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang AMA ay lumuwalhati sa anak.
            Kung kayo’y magsisihingi ng anu man sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.”
                        (JUAN 14:12-14)
Paunang Salita:
            " Sa lahat ng mga taong nahihilig sa Karunungang Lihim ng Diyos, sa mga antingero, mga Engcantularyo o Engcantularya, sa mga Albularyo at sa lahat ng mga Usisero,  ang blog na ito ay nilikha upang makunan ninyo-hindi man ng lahat ng karunungang hinahanap ninyo ay makatulong upang madagdagan ang mga kaalaman ninyo sa abot ng aking kakayanan. Nawa’y patnubayan tayo ng Diyos na maykapal na lumalang sa atin."                                                                   
Mga panalangin, bago gumanap sa gawaing Espiritual:
Utos ng Diyos, na kung mananalangin ka:
 "( MATEO 6:6 ) " Ngunit kung mananalangin ka , pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong AMAng hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong AMAng nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim."

2 comments:

 1. Unemployed Pinoys can earn while enjoying time with their family and loveones.
  Unemployed is Brave and a choice to be a Freeman.
  Join us today at http://www.unemployedpinoys.com

  ReplyDelete
 2. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete