Friday, November 22, 2013

SAGRADONG AKLAT 50 Ang paglikha ng kasaganaan

SAGRADONG AKLAT 50 Ang paglikha ng kasaganaanSAGRADONG AKLAT 50
Ang paglikha ng kasaganaan
Ano ang estado ng kamalayan ng impormasyon sa estado ng enerhiya na nagbibigay ng pagtaas sa karanasan ng kayamanan sa ating buhay.
Alang-alang sa kaginhawahan
at upang gawing mas madaling matandaan inilista ang mga ito sa pagkakasunud-sunod ang mga hakbang sa paglikha ng kasaganaan upang maging ganap ang kayamanan hindi kinakailangan sadyang ensayado ang saloobin na ating isasalarawan.


Ang mahalaga lamang na alam natin kung ano ang mga hakbang . Na mayroon tayong kamalayan tungkol dito. At kapag lalo tayong nagkakaroon ng kamalayan sa mga ito higit pang mga kaalaman ang naisasaayos sa ating kamalayan at kaunawaan at pagkatapos ay mas malamang na ang ating mga saloobin at pag-uugali ay patuloy na magbabago
nang walang anumang pagsisikap sa ating parte.
Ang kaalaman ay may naaayos na kapangyarihan likas na taglay nito.
Kaya simpleng sapat na malaman
at magkaroon ng kamalayan sa mga prinsipyo ng kaalaman upang ito ay iproseso at mapakinabangan sa pamamagitan ng ating mga katawan
at ang mga resulta ay magiging kusang-loob ang mga resulta ay hindi mangyayari sa magdamag lamang ngunit magsimulang mahayag ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon.

Sapat ng tingnan ang listahang ito at basahin ito nang isang beses sa isang araw at pagkatapos makikita ang patuloy na pagbabago sa ating buhay ng walang hirap, upang dumating ang  mga kayamanan at kasaganaan sa ating buhay.
Kaya ating simulan ang pag-aaral ng sagradong aklat na ito:
 Ang lahat ng mga posibilidad, kapangyarihan, lubusang kasaganaan, kasaganaan ang tunay na likas na katangian ng ating estado at ng uniberso ay isang lugar ng lahat ng mga posibilidad sa ating pinaka-pinagmulang porma.
Tayo ay isang batawan ng lahat ng mga posibilidad mula sa antas na ito
posibleng makalikha ng kahit ano.
Ang batawang ito ay ang ating sariling mahalagang katangian.
Ito ay ang ating sariling panloob din ito ay tinatawag na tiyak at ito ay ang tunay na kapangyarihan.

Ito ay tunay na mayaman dahil nagbibigay ito sa pagtaas ng-mga walang katapusang pagkakaiba-iba at kasaganaan ng uniberso.

Ang ebolusyon ay nagpapahiwatig ng pagkuha ng mas mahusay at pinaka- mahusay sa lahat ng paraan, may panahon ang pagkuha para sa ating sarili.

Ang pinakamahusay sa  lahat ng bagay
mga taong may kamalayan sa kayamanan ay  nanirahan lamang para sa pinakamahusay na tinatawag din na pinakamahalaga, ng pinakamataas na unang layunin, primera klase sa lahat ng mga paraan at ang uniberso ay tumutugon sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pinakamahusay.

Awtomatikong humahantong sa pag-ibig sa kapwa-tao ang pagbabahagi ng mga kayamanan dahil ang pinagmulan nito na kung saan ang lahat ng ito ay walang hangganang , hindi makagapos at hindi mauubos.
Ang batas ng pangangailangan at suplay ay dharma ng bawat isa sa atin. Tayo ay may dharma, isang layunin sa buhay
kapag tayo ay nasa dharma, tayo ay masaya at may pag-ibig. Mahal natin ang ating trabaho kahit anong serbisyo. Andito tayo para magbigay may pangangailangan para dito.
Lumikha ng pangangailangan at inaalok ito.
Purihin ang tagumpay ng iba lalo na iyong mga kakumpitensya pati sa mga taong nagtuturing na kalaban mo sila.
Alamin ang katotohanang  nasa bawat kabiguan ay ang binhi ng tagumpay
Ang pagkilala ng pagtanaw sa utang na loob ay isang kagandahang-loob ng Diyos, ang kabutihang-loob at pagkilala sa utang na loob ay natural na mga katangian ng isang taong mayaman ang kamalayan dahil ang tanging bagay upang puntahan pagkatapos ay ang pinakamahusay na mga prinsipyo ng pinakamataas.
At ang Diyos ay ang batawan ng lahat ng mga posibilidad ito ay mahalaga upang magkaroon ng isang malinaw na layunin sa ating kamalayan ngunit mahalaga rin na iwan ang ating pagkakadikit sa mga layunin at ang mga layunin ay nasa siwang at ang puwang ay ang nakatagong lakas upang ayusin at mamigay ng mga detalye na kinakailangan upang umepekto ang anumang mga kahihinatnan doon ay merong isang tumpak na mekanismo na kung saan ang lahat ng mga kagustuhan ay maaaring ipinahayag ang mga apat na hakbang  tulad ng sumusunod:
1.      Dumausdos tayo sa puwang sa pagitan ng mga kaisipan at puwang na bintana sa pasilyo ang puyo ng pagbabagong anyo
kung saan ang personal na pag-iisip ay nakikipanayam sa kosmikong saykiko.


2. Mayroon tayong isang malinaw na intension, isang malinaw na layunin sa  puwang.

3. Iniiwan natin ang pagkakadikit sa kalalabasan  dahil ang paghahabol sa kahihinatnan  o sa pagkuha ng naka-dikit ay ang paglabas sa puwang.  
4.  Hayaan ang  uniberso na pangasiwaan ang mga detalye
Ang mga kasagutan ay lilipad sa screen ng ating kamalayan.  Ito ay mekanika
para sa katuparan ng anumang pagnanais.

Kapag tayo ay nagpupumilitg isipin ang mga kasagutan ang isip noon ay napaka-aktibo at magulo ngunit sa huli dahil sa pagod at pagkadismaya mabibitawan ang iniisip na kasagutan ipaubaya sa uniberso at ang kaisipan ay magiging tahimik at dahan-dahang mas tahimik at marahil sobrang tahimik kaya ito ay halos hindi gumagalaw at dudulas sa puwang kung saan lalabas ang ating pagnanais at sa lalong madaling panahon ito ay ipapasa sa atin.

Ito ang totoong kahulugan ng magtanong at dapat kang makatanggap ng sagot o kumatok sa pinto at ikaw ang pagbubuksan.

.
Isa sa mga pinakamadali
at pinaka-walang hirap na paraan
ng pagdulas sa ang puwang ay sa pamamagitan ng proseso ng transendental na meditasyon
ito ay nagtuturo sa atin kung paano i-mahayag ang mga gusto natin mula sa antas ng ang puwang.
Ang kaligayahan at sangkatauhan
at ang katotohanan na tayo ay nandito upang gawing masaya ang lahat ng mga tao na dumating sa ating buhay.
Ang kapangyarihan ng matigas na layunin  o intensyon ay upang gumawa ng hindi na mababagong desisyon mula sa kung saan imposible ng bumalik.
Ito ay nag-iisang layunin
ito ay isang mahusay na tukoy na layunin
hindi makokontra ng iba pang mga salungat na kagustuhan o interes.

Upang makakuha ng kayamanan o anumang bagay sa pisikal na uniberso
dapat tayong magbalak na gumawa ng desisyon upang magpunta para sa desisyon na hindi  mababago,
may pagsaayos ng layunin hindi nababaligtad ng anumang bagay ang uniberso ang mangangasiwa ng mga detalye nag-aayos at mamimigay ng pagkakataon simpleng maging alerto sa mga pagkakataong ito.
Hindi tayo kinakailangan humatol
kapag iniwan ang ating mga pangangailangan sa patuloy na pagbubukod-bukod ng mga bagay mabuti o masama pagkatapos ay makakaranas tayo ng pinaka-katahimik sa ating kamalayan.

Ang ating panloob na dayalogo ay nagsisimulang maging tahimik kapag inaalis natin ang mga pasanin ng paghuhukom at pagkatapos ay mas madaling makapasok sa puwang.
Ito ay mahalaga upang maka- layo mula sa pagbibigay-kahulugan, mga label, mga paglalarawan, interpretasyon, pagsusuri, at paghatol na lumikha ng lahat ng ligalig
sa ating mga panloob na dayalogo.
Ang katotohanan na na-aayos ay bahagi ng likas na taglay ng kaalaman  at nagdudulot ng isang pagbabago sa kamalayan kung saan ay posibleng makalikha ng mga bagong katotohanan halimbawa ang pagiging pamilyar sa kaalaman ng sagradong  aklat na ito ay patuloy na makakalikha sa mga kondisyon para sa kayamanan at kasaganaan.

Ang pag-ibig sa ating sarili at sa ating mga customer.
Mahalin ang madla mahalin ang lahat ng tao mahalin ang trabaho dahil walang kapangyarihang mas malakas kaysa sa pag-ibig. Itakda ang kondisyon para sa daloy ng kayamanan.
Kumita ng pera para sa pagtulong sa iba tumulong sa iba upang kumita sila at ang pagtulong sa iba pang mga tao upang matupad ang kanilang mga kagustuhan.
Ito ay isang siguradong  paraan upang matiyak na kikita tayo para sa ating sarili pati na rin ang mas madaling pagtupad ng ating sariling pangarap.

Huwag mabuhay sa negatibiti.
Ang katotohanan na ang buhay ay ang magkakasamang pagkakaroon ng lahat ng mga kabaligtarang kahalagahan.
Kagalakan at kasiyahan, kalungkutan at sakit, taas at baba, mainit at malamig, dito at doon, liwanag at kadiliman, kapanganakan at kamatayan ang lahat ng
karanasan ay may kaibahan.
At walang kahulugan ang isa kung wala ang isa.  Isang matalinong propeta ang nagsabi:  Ang isang taong ipinanganak ng bulag mula sa kapanganakan ay hindi kailanman malalaman ang kahulugan ng kadiliman, dahil hindi kailanman niya naranasan ang liwanag.

Kapag mayroong isang tahimik na pagkakasundo at pagtanggap sa ating kamalayan ng mga buhay magkakasamang kahalagahan ng lahat ng mga magkakasalungat na halaga pagkatapos ay awtomatikong magiging hindi tayo mapang-husga. Ang nanalo at ang natalo ay nakita bilang dalawang poste ng parehong pagkatao.
Ang hindi paghatol ay humahantong sa pagtahimik ng mga panloob na dayalogo ng pagbubukas muli ng mga pintuan
sa pagkamalikhain.
Ang mga pagkakataon at ang pagiging bukas at tapat na komunikasyon sa bawat kakilalang tao ay isang pagkakataon para sa paglago at ang katuparan ng pagnanais. Dapat lamang maging alerto sa mga pagkakataon, sa pamamagitan ng pinataas na kamalayan, bukas at tapat na komunikasyon ay bubukas ang mga lagusan upang mapagtanto ang mga
mga pagkakataon.
Ang layunin sa buhay at para sa purong nakatagong lakas. Andito tayo upang matupad ang ating layunin.
Nasa atin upang malaman kung ano ang ating layunin. Oras na alam na natin ang ating layunin pagkatapos ay ang maliwanag na pag-unawa na hahantong sa pananaw na tayo ay totoong may nakatagong lakas. Kailangan nating magagawa ang ating layunin napaka-simple sa simpleng termino
halimbawa ang aking mga layunin sa buhay ay upang magpagaling ng mga may sakit ng mga taong dumarating na may masaya at upang makalikha ng kapayapaan at pagkatapos ay pag-alam ng layunin ay bubukas ng pinto sa larangan ng purong nakatagong lakas.
Isang dtef master ang nagsabi:
Ako ay potensyal na hindi masusukat
ng lahat na noon, ngayon at bukas
at ang aking kagustuhan ay parang buto naiwan sa lupa na maghihintay para sa tamang panahon at pagkatapos ay patuloy na mahahayag sa mga magandang bulaklak at mga puno ng makapangyarihang  engkantadong hardin at sa marilag na gubat likas na taglay ang pagkakaroon ng pagnanais ang buto at mekanika sa katuparan nito.
Tanungin ang mga ideolohiya, mag-tanong labas sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagtatanong lamang kung ano ang pinaniniwalaan ng tao na totoong masisira sa hipnosis ng mga sosyal na pagkokondisyon ng kaisipan mapapalabas ang katotohanan.
Ang pagtanggap ay kinakailangan bilang pagbibigay upang makatanggap ng marikit ng isang ekspresyon ng karangalan ng pagbibigay.
Ang paggasta at ang serbisyo
Ang pera ay tulad ng dugo dapat itong dumaloy ang pag-iimbak at paghawak rito ay nagiging sanhi ng pagbagal upang palaguin ito.

Dapat itong dumaloy kung hindi ay nahaharangan at tulad ng namuong dugo ay maaari lamang ito magdulot ng pinsala. Ang pera ay enerhiyang buhay na pwedeng gamitin sa pakikipagpalitan at magamit bilang resulta ng mga serbisyo na ating ibinigay sa uniberso at upang panatilihin itong dumarating sa atin kailangan nating panatilihin itong umiikot-ikot.
Ang transendensiya ay walang hanggang oras para sa kamalayan para sa bangko ng talent at maayos.
Pag walang buhay na transendensiya ay walang kagandahan upang mabuhay sa isang ganap na buhay kinakailangan pumunta sa ibayo ng lahat ng mga hangganan.
Sinabi ng isang Dtef master:
Labas na lampas sa ideya ng tamang paggawa at pagkakasala mayroong isang lugar, magkikita tayo doon.
Ang ating karanasan ng transendensiya sa pamamagitan ng pagsasanay ng meditasyon ay nagbibigay sa atin ng isang panloob na katatagan at katahimikan na hindi natatakluban sa pamamagitan ng anumang aktibidad.

Ang katahimikan ay nananatili sa akin
para walang mga panlabas na karanasan ang maaaring maging istorbo sa aking kamalayan at karanasan ng sarili.
Ang walang hangganang kamalayan ay
 taliwas sa may hangganang oras ng kamalayan.

Ang may hangganang kamalayan dahil iniwan natin ang ating sarili ang sarili imahe ay ang mga sosyal na mascara.

Ang proteksiyon sa likod ng pakitang-tao kung saan natin itatago sa may hangganang   kamalayan.

Ang ating pag-uugali ay palaging naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng nakaraan at umasang may takot sa hinaharap.

Ang may hangganang kamalayan ay pinapasan sa pamamagitan ng kasalanan at kalungkutan na nag-uugat sa takot, ito nagiging sanhi ng pagtanda at kamatayan.

Ang walang hangganang kamalayan ay ang kamalayan ng sarili.
Isang dtef master ang nagsabi: Hindi ako mag-aalala tungkol sa nakaraan at hindi ako matatakot sa hinaharap dahil ang aking buhay ay lubos na puro sa kasalukuyan at ang tamang sagot ay darating sa akin sa bawat sitwasyon habang ito ay nangyayari.
Ito rin ang estado ng lubos na kaligayahan.
Ang sarili ay hindi lamang kaharian ng pag-iisip ito ay nasa puwang sa pagitan ng ating pag-iisip, ang kosmikong pag-iisip na bumubulong ng mahina sa puwang sa pagitan ng ating mga saloobin.
Ito din ang tinatawag nating intuwisyon
ang may oras na kamalayan ay nasa pag-iisip, ito ang kakalkula ng kamalayan sa walang tiyak na oras na nasa ating puso.
Magtayo ng bangko ng talento
upang mapalaki ng labis ang pagiging malikhain at mag-aalok ng pinakamahusay na serbisyo.
Ito ay handa lagi bumuo ng isang bangko ng talento o grupo ng mga indibidwal na may mga natatanging talento ng pagsusumikap at kakayahan na kung saan ang indibidwal na mga talento kapag pinagsama-sama ay mas malakas kaysa kabuuan ng mga bahagi.
Mag-abuloy, nangangahulugan ito ng pag-bahagi ng ating kinikita nang walang kondisyon o mga taling nakalakip
kapag nagbibigay tayo ang bakyum ay nalilikha na makakaakit ng mas maraming kaginhawahan ng kung ano ang ating ibinigay.
Sinabi ng isang Dtef master:
Na kapag walang mayamang puso
ang kayamanan ay isang pangit na pulubi.

Unawain na ang pagkakaisa ang nasa likod ng mga pagkakaiba-iba

Pahalagahan ang katotohanan
Integridad, ang pagiging tapat, pagmamahal, pananampalataya, malasakit at ang kagandahan.

kapag nararamdaman natin ang kagandahan alam natin ito bilang katotohanan.
Ang kamalayan sa kayamanan ay
nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-aalala. Ang kamalayan sa kayamanan ay nangangahulugang ng pagkawala sa pag-aalala sa pera. Ang tunay na mayamang tao ay hindi nag-alala tungkol sa pagkawala ng kanilang pera dahil alam nila na kung saan man ito nagmula doon ay may hindi mauubos na supplay nito.

Ang pagpapahayag ng matapat na pagpapahalaga at salamat sa lahat ng tumulong sa atin.
Ang kabataan at kalakasan.
Nakakaranas tayo ng kalusugan kapag ang ating pagkakakilanlan ng kung sino tayo ay mula sa pagtukoy sa ating sarili kapag tayo nakatukoy sa bagay kung ito man ay mga sitwasyon, pangyayari, mga tao o bagay iniiwan ating ang enerhiya sa bagay ng mga kagustuhan bilang resulta makakaramdam tayo ng kakulangan ng enerhiya at sigla kapag ang ating pagkakakilanlan ay mula sa sarili mananatili ang ating enerhiya sa ating sarili makakaramdam tayo ng lakas at maranasan natin ang kalakasan ng kabataan.
Ang lubos na kasiyahan para sa buhay.
Ito ay upang pahalagahan ang ating buhay sa lahat ng mga kalakasan nito at
pagpahayag ng sobrang saya at ito ay upang malaman na mayroon lamang isang buhay na nagpapahayag ng kanyang sarili sa maraming mga porma upang malaman na ang kapangyarihan ay nasa sa kasalukuyan sandali.
Sinabi ng isang dtef master:
Ang parehong agos ng buhay na tumakbo sa mundo ay tumatakbo sa pamamagitan ng ating ugat gabi at araw at sumayaw sa maindayog na panukala.
Ito ay ang parehong buhay na sumibol sa kagalakan sa pamamagitan ng alabok ng lupa sa napakakapal talas ng damo at mga nabiyak sa isang magulong alon ng mga halaman.
Tinatawag itong buhay ng bagabag sa edad ng pagsasayaw sa ating dugo.
Sa sandali ito upang makipag-ugnay sa  buhay na ito binagabag ng edad sa pagsasayaw sa ating dugo ang sandaling ito  upang magkaroon ng lubos na kasiyahan para sa buhay.
Ito ay upang harapin ang hindi nalalaman walang pag-aalala at kalayaan
ang hindi alam ay ang patlang ng lahat ng mga posibilidad sa bawat sandali ng kasalukuyan at ito ay kalayaan
lampas sa nalalaman ng mga nakaraang pagkokondisyon higit sa bilangguan ng puwang ng oras at pagsasagawa.
Sinabi ng isang Dtef master:
Na hindi mahalaga kung ano ang ating pananampalataya  hangga't kakaharapin natin ito. Ito ay kagalakan, ito ay kalayaan, ito ay lubos na kasiyahan para sa buhay. Ito ang mga hagdanang bato sa walang limitasyong mga lihim na kayamanan ng mabuting kapalaran.
Muli kailangan lamang magkaroon ng kamalayan sa mga ito. na basahin ang listahan ng araw-araw at makita ang ating buhay  sa pagbabago at maging isang expresyon ng kasaganaan ng walang hanggang kasaganaan may impinidad at kawalang-kamatayan.
Lumikha ng mas maraming kayamanan sa ating puso magnasa ng buo punan ang bawat materyal at di materyal na kayunin lumikha ng kayamanan at gastusin ito gastusin ito ng marangyan at pagkatapos ay ibahagi ito.
At pagkatapos ay ibigay ito sa iba ibigay ito sa ating mga anak sa ating pamilya sa ating mga kamag-anak sa ating mga kaibigan sa lipunan at sa mundo.
Ang kayamanan ay para sa uniberso
at ito ay hindi natin pag-aari
tayo ay pag-aari nito tayo ay pribilehiyong mga bata at ang uniberso ay piniling ibahagi itong kasaganahan sa atin Kailangan lang bigyan ng atensyon ang kasaganaan at ito ay magiging atin.

Ang atensyon ang magdadala sa atin kung nasaan ang ating atensyon.
Tayo ang ating atensyon.
Kapag ang ating atensyon ay pira-piraso
tayo ay pira-piraso kapag ang ating atensyon ay nasa nakaraan tayo ay nasa nakaraan at kapag ang ating atensyon ay nasa kasalukuyang sandali tayo ay nasa presensya ng Diyos at ang Diyos ay nasa atin.
Simpleng magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyan ng kung ano ang ating ginagawaang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Dapat lamang may kamalayang yakapin ito gamit ang ating atensyon.

No comments:

Post a Comment