Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 11 PART 1

PRINSIPYO AT PRAKTIS NG PANGGAGAMOT SA PAMAMAGITAN NG ENGKANTO DE DIOS NA MAY PATNUBAY NG MGA HEALTH ANGELS

3John 1:2 Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang panggagamot sa tulong ng engkanto de dios ay isang paraan ng paglulunas na naglalayong alisin ang karaniwang sanhi ng karamdaman sa pamamagitan ng tamang pagamit ng mga elementong matatagpuan sa ating kalikasan.
Ecclesiastico 38: 4 Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang naigagamot, kaya't ang mga ito'y di kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. 5 Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon. 6 May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan, upang magamit nila ang mga kahanga-hangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayo'y papupurihan siya ng lahat ng tao. 7-8 Sa mga bagay na iyan kinukuha ng parmaseutiko ang mga gamot, na ginagamit ng manggagamot sa pagpapagaling ng sakit at pagpapanauli ng kalusugan. Anupa't hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon, na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig. 9 Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo itong ikabalisa, dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. 10 Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong-buhay ka; linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. 11 Mag-alay ka ng insenso at ng handog na pagkain, at buhusan mo ng langis ang iyong handog sa abot ng iyong makakaya. Hindi lamang ito isang sistema ng pangagamot, isa rin itong paraan ng pamumuhay Kung saan nakikiayon ka sa mahahalagang pwersa ng kalikasan o mga natural na elemento ng ating katawan. Ito ay isang kompletong rebolusyon sa sining at siyensya. Ang pangagamot sa tulong ng engkanto de dios ay base sa realisasyon na ang tao ay pinanganak na malusog at malakas at kaya niyang panatilihin ito sa pamamagitan ng batas ng kalikasan. Kahit na ipanganak na mayroong konting depekto, kaya niya itong alisin sa pamamagitan ng pagamit ng pinakamahusay na natural na paraan ng pangagamot. Ang sariwang hangin, sikat ng araw, tamang pagkain, ehersisyo, pag rerelaks, maayos na pag-iisip at pagiging positibo, kasama ng pagdarasal at meditasyon ay bahagi ng buong katawan upang mapanatili itong maayos at balanse. "The doctor of the future will give no medicine, but will involve the patient in the proper use of food, fresh air and exercise." Thomas Edison Ang karamdaman ay pinaniniwalaan na isang abnormal na kundisyon ng katawan na nagmula sa paglabag sa batas ng kalikasan. Ang bawat paglabag ay may epekto sa katawang laman at nagiging mababa ang resistensya, at gayon din naiipon ang mga toxins sa dugo at sa mga ugat. Sa isang maling pagdidiet hindi lang ang ating tiyan ang naapektohan, kapag ang mga toxins ay naipon maapektohan nito ang iba pang organ sa ating katawan tulad ng ating bituka, bato, balat at baga sila ay mapipilitang magtrabaho ng higit sa normal upang maalis sa ating sistema ang mga toxins na maaring makasama sa ating kalusugan. Bukod pa dito, nagkakaroon din ito ng epekto maging mental o emosyonal nagdudulot ito ng hindi balanseng metabolismo sa loob ng ating mga cells. Kapag nasa maayos na kundisyon ang ating dugo at mga cells ang mga mikrobyo ay napipigilan magparami at napupuksa ito kaagad ng mga depensa sa ating katawan. A man too busy to take care of his health is like a mechanic too busy to take care of his tools. The only way for a rich man to be healthy is by exercise and abstinence, to live as if he were poor.
Luk 21:34 Datapuwa't mangagingat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo: 2Co 4:18 Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita: sapagka't ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan; datapuwa't ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan.
Jer 30:15 Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? ang iyong hirap ay walang kagamutan: dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagka't ang iyong mga kasalanan ay dumami, aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo.
Jer 30:17 Sapagka't pagiginhawahin kita, at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon; MAY TATLONG PRINSIPYO ANG PANGAGAMOT SA TULONG NG ENGKANTO DE DIOS Una, ang prinsipyo ng paraang ito ay nagsasabi na lahat ng karamdaman ay sanhi ng pag-iipon ng maruruming elemento sa ating katawan na nagiging dahilan para magloko ang ating pisikal na katawan. Ang ating katawan ay may kakayahan na alisin ang naiipong dumi at toxins na maaring makalason sa dugo at organs. Ngunit sa paglipas ng panahon ang tao ay mayroong ugali sa maling pagkain, maling pag-aalaga ng katawan na nagsasanhi ng nerbyos, sobrang pagpapagod at lahat ng bagay na sobra at abuso sa katawan. Ang sinasabi ng prinsipyong ito ay nararapat na tulungan natin ang ating katawan upang maalis ang mga toxins na naiipon sa sistema natin at gamitin ang natural na paraan ng pangagamot.
MANGANGARAL 6:7 Nagpapagal ang tao para sa kanyang tiyan ngunit kailanma’y di siya nagkakaroon ng kasiyahan. 8 Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? 9 Wala ring kabuluhan,para lamang hanging nagdaan. Kaya mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap nang di naman makakamtan.12 Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Pangalawa, sinasabing ang lahat ng karamdaman katulad ng lagnat, sipon, pamamaga, anu mang sakit ng tiyan at hindi maayos na panunaw at mga sakit sa balat ay paraan ng ating katawan upang mailabas ang mga naipong lason o toxins sa dugo. Ang sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, rayuma, hika, sakit sa bato ay resulta ng hindi paglabas ng toxins sa katawan at nadaragdagan pa ang mga toxins na ito dahil sa madalas na pag-inom ng iba’t ibang sintetik na gamot, bakuna, narcotics at iba pang gamot na gawa sa hindi natural na paraan. Pangatlo, ang katawan ay nilikha na may sariling paran upang gamutin ang anumang disorder sa loob nito at ibalik ang lahat sa normal na kundisyon, sa pagtulong natin sa ating katawan sa tamang pamamaraan makakaya nitong ibalik sa tama at normal ang lahat. Ang pagaling sa karamdaman ay tunay na nakasalalay sa ating sariling katawan at hindi sa kamay ng doktor.
ANG PANGAGAMOT SA TULONG NG ENGKANTO DE DIOS AT ANG PANGAGAMOT GAMIT ANG MODERNONG SISTEMA

Ang modernong medisina ay gumagamot ng sintomas at pumipigil sa karamdaman ngunit maliit lamang ang epekto nito sa tunay na sanhi ng karamdaman. Ang mga modernong medisina ay naglalaman ng mga sangkap na makakatulong sa pagpigil o pagbawas ng karamdaman ngunit ang lahat ng ito ay karaniwang may masamang side-effects sa ating katawan. Ang mga gamot na ito ay karaniwang pinipigilan ang katawan sa kusa at natural niyang paraan ng paghilom o paggaling at mas pinapahirap pa nito ang pagrekober ng katawan mula sa sakit. Sinasabi na kapag gumamit ng modernong gamot sa isang pasyente, siya ay napipilitang magrekober ng dalawang beses – una siya ay magrerekober mula sa kanyang sakit at pangalawa mula sa mga gamot na pinaiinom sa kanya. Ang mga modernong gamot ay hindi direktang gumagamot ng sakit; ang sakit ay nagpapatuloy; binabago lang ng mga gamot na ito ang pattern ng karamdaman. Ang mga gamot na ito ay sumisira din sa mga nutrients dahil ginagamit nila ito at pinipigilan ang absorption sa ating katawan. Bukod pa dito, ang lason na inilalabas ng mga gamot na ito ay nangyayari lalo na sa panahon na mahina ang depensa ng ating katawan. Ang kapangyarihan na maibalik ang kalusugan ng katawan ay nakasalalay sa natural na paraan at hindi sa iba’t ibang klase ng gamot. Ang paraan ng modernong medisina ay naglalayong kontrahin ang sakit na nasa katawan na samantalang ang pangagamot gamit ang kapangyarihan ng engkanto de dios ay naglalayong maiwasan at tulungan ang katawan na maka adopt sa natural na paraan upang panatilihin ang kalusugan at ibalik ang balanse sa loob ng buong katawan. Ang pangagamot gamit ang kapangyarihan ng engkanto de dios ay naglalayong ibalik muli ang ating katawang laman mula sa abnormal patungo sa normal na kundisyon at function at nag aadopt ito sa mga paraan ng pagpapagaling na kung saan ay umaayon sa paraan na natural at galing sa tulong ng engkanto de dios. Ang paraang ito ay nag aalis sa sistema ng naipong toxins at lason na hindi nakakasama sa mga vital organs ng ating katawan. Tinutulungan din nito ang ating organs upang mailabas ang mga maruruming toxins sa ating dugo at nililinis nito ang ating sistema upang maging maganda ang function nito. Upang magamot ang karamdaman, ang una at mahalagang dapat gawin ay ayusin ang tamang pagkain at pagdidiet. Ito ay pinakamabisang paraan upang maalis at maiwasan ang pagdami ng naiipong dumi at toxins sa ating katawan at pinapanatili nito ang balanse ng ating sistema, mas magandang iwasan kumain ng mga pagkain na nakakapagprodyus ng acido sa katawan, bawasan ang masyadong pagkonsumo ng mga pagkaing masyadong mataas ang protina, preservatives at fats, sa isang buong linggo o mas marami pang araw, mas makabubuting lumipat tayo sa pagkain katulad ng sariwang prutas na makakapag linis ng ating bituka. Kung ang katawan ay puno ng pagkaing hindi nakakapagbigay ng magandang epekto sa katawan, katulad sa isang taong my sakit, ang kumpletong paraan ng tamang pagdidiet at pagkain ng tama sa loob ng isang linggo ay kailangan upang mailabas ang toxins sa katawan. Ang mga prutas at juices ay lubos na makakatulong, tandaan na kapag tayo ay may sakit, iwasan ang lubos na pagkain ng sobra, kumain lamang ng magagaan sa panunaw tulad ng mga prutas. Hintayin lamang ang pagbalik ng karaniwang gana sa pagkain sa ating paggaling. Ang pagkawala ng gana sa pagkain ay signal ng ating katawan na huwag natin pwersahin ang ating panunaw na kumonsumo ng sobrang dami ng pagkain. Pagkatapos ng isang linggong pagdidiet at pagkain ng prutas lamang ay saka lang pwede kumain ng gulay at cereals. Ang isa pang paraan upang gumaling ang karamdaman sa natural na paraan ay ang pag pukaw natin sa ating katawan sa pamamagitan ng paggamit ng tubig katulad ng pagamit ng hot o cold packs o pagligo gamit ang maligamgam na tubig. Ang pagpatong ng malamig na tubig o cold pack sa ating tiyan ay nakakatulong sa maraming karamdaman gayundin ang pag upo natin sa malamig na tubig ay nakakapagpababa ng ating temperatura at ginigising nito ang ating nervous system o ang ating utak. Ang pagpupunas ng basang bimpo sa panahon ng may lagnat ay nakakatulong sa pagpababa ng temperatura ng katawan at nakakatulong sa pagbabawas ng sakit at pamamaga ng walang masamang side-effects. Ang pag aaply naman ng maligamgam na tubig ay nakakapagparelax sa pakiramdam. Ang ibang paraan tulad ng tinatawag na air at sunbaths, ehersisyo at masahe ay lubos na nakakatulong lalo na sa muling pagbuhay ng dead skin at panatilihin ito sa normal na kundisyon. Ang mga ehersisyo tulad ng yoga ay nag bibigay din ng magandang kalusugan at nagbabawas ng tension maging ito ay physical, emotional o mental. Ang masahe naman ay nagpapaganda ng daloy ng dugo sa ating nervous system at inaayos ang ating metabolismo. Ang balanse ng padidiet at sapat na ehersisyo, ang paglanghap ng sariwang hangin, tamang pagbibilad sa sikat na araw, paginom ng malinis na tubig, kalinisan sa pangangatawan, sapat na pahinga at positibong pag iisip ay siguradong makakapgbigay ng maayos na kalusugan at pag iwas sa karamdaman.

ANG PAG FAFASTING


Ang tinatawag na pagfafasting ay tumutukoy sa hindi pagkain sa loob ng maikling panahon o mahabang panahon para sa isang layunin.
Ang pag fafasting ay pinakamatandang paraan at pinakamabisa at hindi kailangang gastusan ng malaking halaga upang magamot ang karamdaman. Ang pagfafasting ay ginagawa ng karamihan ng mga ibat ibang relihiyon kasama na ang mga Mohammedan, mga Buddhists at mga Hindus. Kahit ang mga santo noong unang panahon ay nagsasagawa rin nito. Sila Hippocrates, Galen, Paracelsus at ibang awtoridad sa medisina ay inererekomenda din ang paraang ito. Kahit sa modernong panahon ginagamit na rin ito ng mga doctor sa iba’t ibang karamdaman. Nakasulat din ito sa banal na aklat:

Exo 34:28
At siya'y natira doong kasama ng Panginoon, na apat na pung araw at apat na pung gabi; hindi man lamang siya kumain ng tinapay, o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang sangpung utos.

Deu 9:18
At ako'y nagpatirapa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na apat na pung araw at apat na pung gabi; hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig; dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahi ninyo siya sa galit;

2Sa 12:16
Ipinanalangin nga ni David sa Dios ang bata; at si David ay nagaayuno, at pumapasok, at humihiga buong gabi sa lupa.

2Sa 12:17
At bumabangon ang mga matanda sa kaniyang bahay, at tumatayo sa siping niya, upang itindig siya sa lupa; nguni't siya'y ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila.

Neh 1:4 At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak, at nanangis na ilang araw; at ako'y nagayuno, at dumalangin sa harap ng Dios ng langit.
Ezr 8:21 Nang magkagayo'y nagtanyag ako ng ayuno doon, sa ilog ng Ahava, upang tayo'y magpakababa sa harap ng ating Dios, upang humanap sa kaniya ng matuwid na daan, sa ganang atin, at sa ating mga bata, at sa lahat ng ating pag-aari.
Ezr 8:22
Sapagka't ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo, at ng mga mangangabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan: sapagka't aming sinalita sa hari, na sinasabi, Ang kamay ng ating Dios ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa kaniya, sa ikabubuti; nguni't ang kaniyang kapangyarihan at ang pagiinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa kaniya.

Ezr 8:23
Sa gayo'y nangagayuno tayo at nagsidalangin sa ating Dios dahil dito: at dininig niya tayo.

Ezr 10:6 Nang magkagayo'y tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Dios, at naparoon sa silid ni Johanan na anak ni Eliasib: at nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay, o uminom man ng tubig: sapagka't siya'y nanangis dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag.
Est 4:16
Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Judio, na nangakaharap sa Susan, at ipagayuno ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinom man na tatlong araw, gabi o araw; ako naman at ang aking mga dalaga ay mangagaayuno ng gayon ding paraan; at sa gayo'y papasukin ko ang hari, na hindi ayon sa kautusan: at kung ako'y mamatay ay mamatay.
Dan 9:3 At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Dios upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pagaayuno, at pananamit ng magaspang, at ng mga abo.
Dan 10:3 Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako, hanggang sa natapos ang tatlong buong sanglinggo.
Joe 2:15 Hipan ninyo ang pakakak sa Sion: magsipangilin kayo ng isang ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan;
Mat 4:2
At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya.

Luk 4:2
Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya.
Mat 6:16 Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
Act 13:3 Nang magkagayon, nang sila'y makapagayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila.
Act 14:23
At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawa't iglesia, at nang makapanalanging may pagaayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan.

2Co 6:5 Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pagaayuno;
2Co 11:27
Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pagaayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran.
Ang karaniwang sanhi ng karamihan sa mga karamdaman ay pag-iipon ng ating katawan ng toxins at lason na dulot ng sobrang pagkain. Karamihan ng taong kumakain ng sobra ay yung mga taong hindi aktibo sa pag ehersisyo at kumakain pa ng sobra. Ito ay nakakapagpahirap sa ating panunaw o digestive system at mga organs na magiging sanhi ng pagbabara sa mga ugat at lason sa ating dugo. Ang pagtunaw at paglabas ng mga toxins ay nagiging mabagal at nakakapekto sa tamang pag function ng ating buong sistema. Ang sanhi ng karamdaman ay sumasabay sa panahong mahina ang ating depensa dahil sa mga lasong ito, ang tanging solusyon sa bawat karamdaman ay kontrahin ang sanhi ng karamdamang ito sa pamamagitan ng pagbabawas sa sobrang pagkain o pag fafasting. Sa panahong ginugutom o binabawasan natin ang sobrang pagkain tinutulungan nito ang ating mga organs katulad ng bituka, bato, ang ating balat at baga para magkaroon ng pagkakataon na mailabas at mabawasan ang naipong lason o toxins sa katawan at sistema. Ang pagfafasting ay isang proseso nag paglilinis ng sistema ng katawan at ito ay mabilis at epektibong paraan. Ang patuloy na paglilinis at pagbabawas ng mga lason at mga toxins na na nagiging sanhi ng sakit, ay tumutulong upang itama ang maling pagkain at pamumuhay. Ito ay magdudulot ng regeneration sa dugo at irerepair nito ang iba’t ibang tissues sa ating katawan. Ang duration o haba ng pagfafasting ay depende sa edad ng pasyente, sa klase ng karamdaman at sa dami ng gamot na nainom sa paggagamot ng karamdaman. Ang duration o haba ng pagfafasting ay mahalaga sapagkat ang sobrang tagal o haba ng pagfafasting ay delikado. Mas inererekomenda na sumailalim sa dalawa hanggang tatlong araw na pagfafasting hanggang sa makadjust ang katawan at maari itong habaan sa bawat araw ngunit hindi ito dapat sumobra sa isang buong lingo. Ito ay makakaktulong sa may sakit na unti unting makarecover at mailabas ang mga toxic waste na hindi magkakaroon ng masamang epekto sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pagfafasting, mahalaga ang tamang pamumuhay at balanseng pagdidiet upang tuloy tuloy na bumalik ang sigla ng katawan. Malaking tulong ang pagfafasting sa mga sakit sa tiyan at bituka gayon din sa iba pang condition ng bato at atay. Nakakatulong din ito sa pagamot ng mga sakit sa balat tulad ng eczema. Kahit sa mga sakit sa nervous system o sa utak lubos din nakakatulong ang paraang ito. Ang fasting ay hindi rin ginagamit sa lahat ng uri ng sakit, sa mga kaso ng diabetes, tuberculosis at iba pang disorder sa utak katulad ng neurasthenia, ang mahabang pagfafasting ay nakakasama. Ngunit ito ay hindi naman nakakasama basta’t sapat ang pahinga ng pasyente at may tamang monitoring at pag-aalaga. Dan 1:12 Ipinamamanhik ko sa iyo, na subukin mo ang iyong mga lingkod, na sangpung araw; at bigyan kami ng mga gulay na makain, at tubig na mainom. Dan 1:13 Kung magkagayo'y masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo, at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari; at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod.
Dan 1:14
Sa gayo'y dininig niya sila sa bagay na ito, at sinubok niya sila na sangpung araw.
Dan 1:15 At sa katapusan ng sangpung araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha, at sila'y lalong mataba sa laman kay sa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari.
Dan 1:16
Sa gayo'y inalis ng katiwala ang kanilang pagkain, at ang alak na kanilang inumin, at binigyan sila ng mga gulay.

Dan 1:17
Tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Dios ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan: at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pangitain at mga panaginip.


MGA PARAAN NG PAGFAFASTING


MGA PAKINABANG
PAGHINTO SA PAGFAFASTING Natural na Panlunas Therapeutic Baths ENEMA O LABATIBA: COLD COMPRESS HEAT COMPRESS HIP BATHS COLD HIP BATH HOT HIP BATH NEUTRAL HIP BATH HOT FOOT BATH COLD FOOT BATH ALTERNATE HIP BATH SPINAL BATH FULL WET SHEET PACK STEAM BATH EPSOM SALT BATH MGA DAPAT ISA-ALANG ALANG: MGA KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT MULA SA LUPA

Ang mga paraan upang makagamot gamit ang kapangyarihan ng lupa ay matagal ng ginagamit noong unang panahon, at kahit ngayong modernong panahon ito pa rin ay pinapahalagahan.
Napatunayan na ang pwersa mula sa lupa ay nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang epekto sa katawan ng tao lalo na sa gabi. Ang mga epekto nito ay sinasabing nakakapagpabata, nakakapagpasigla at nakakapagpabuhay ng pakiramdam.

MUD PACKS MUD BATH EPEKTO NG EHERSISYO SA KALUSUGAN AT SA SAKIT BENEPISYO: MGA PARAAN NG PAG-EEHERSISYO MGA DAPAT ISA-ALANG ALANG: ANG KAHALAGAHAN NG MASAHE1Ti 4:8 Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating.
1Co 6:19
O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili;

1Co 6:20
Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.
BENEPISYO: IBA’T IBANG PARAAN NG PAGMAMASAHE Effleurage: Friction: Petrissage: Tapotement: Vibrations: MGA GAMIT SA PAGMAMASAHE IBA’T IBANG GAMIT NG MASAHE: PAGMAMASAHE SA KASUKASUAN: PAGMAMASAHE SA MGA LITID: PAGMAMASAHE SA TIYAN: PAGMAMASAHE SA DIBDIB: PAGMAMASAHE SA LIKOD: PAGMAMASAHE SA LALAMUNAN: YOGA THERAPY Ang ibig sabihin ng yoga ay ang pagkakaron ng perpektong kalusugan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balance sa loob ng katawan kasabay ang pagdidisiplina sa sarili. Ang yoga ay nagpapaganda ng kalusugan sa loob at labas habang binabalanse nito ang katawan. Sa palagiang pagawa nito ay nakakatulong sa pag-iwas at pagamot ng maraming pangkaraniwang karamdaman. Nag-aalis din ito ng tension maging physical, emotional o mental. ANG KAPANGYARIHAN NG MGA KULAY O CHROMOTHERAPY PARAAN NG PAGAMIT NG MGA KULAY UPANG GAMUTIN ANG SAKIT MGA DAPAT ISAALANG-ALANG: ANG PAGTULOG AY NAKAKAPAGPASIGLA NG PAGOD NA KAISIPAN AT KATAWAN TAMANG PAGKAIN UPANG MAGING MASIGLA IBA’T IBANG IMPORTANSYA NG BITAMINA SA KALUSUGAN AT SAKIT Vitamin A B-Complex Vitamins Thiamine Riboflavin Niacin Pyridoxine Folic acid Pantothenic acid Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K ANG HALAGA NG MINERALS SA NUTRITION Calcium Phosphorus Iron Sulphur Magnesium Sodium chloride Potassium Iodine Copper Cobalt Manganese Zinc ANG RAW JUICE THERAPY ACNE Sintomas: Sanhi: Lunas: Alcoholism Gal 5:19 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, Gal 5:20 Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, Gal 5:21 Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios. Eph 5:18 At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; Pro 20:1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. Pro 21:17 Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha: ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Isa 5:11 Sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga, upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin; na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa magalab ang alak sa kanila! Isa 5:22 Sa aba nila na malakas uminom ng alak, at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin: Isa 28:7 Gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapayhapay; ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak, sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapayhapay dahil sa matapang na alak: sila'y nangamamali sa pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol. Sintomas: Sanhi: Lunas: Allergies Sintomas: Sanhi: Lunas: Anemia Sintomas: Sanhi: Lunas: Appendicitis Sintomas: Sanhi: Lunas: Arteriosclerosis Sintomas:

Sanhi: Lunas: Arthritis
Osteoarthritis Rheumatoid arthritis Lunas: Asthma o Hika Sintomas: Sanhi: Lunas: Backache Sintomas: Sanhi: Lunas: Bronchitis Sintomas: Sanhi: Lunas: Job 33:25 Ang kaniyang laman ay magiging sariwa kay sa laman ng isang bata; siya'y bumabalik sa mga kaarawan ng kaniyang kabataan: Psa 103:2 Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Psa 103:3 Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit; Psa 103:4 Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak: na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang-loob at malumanay na mga kaawaan: Psa 103:5 Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay; Na anopa't ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Hebreo 2:2 Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa.4 Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba’t ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Gamitin ito sa bawat hakbang na gagawin buhayin ang lifeforce ng anumang kakainin at iinumin. Basahin ang mga naunang Sagradong Aklat.


SUSING SPIRITUAL (KEY TO SPIRITUALITY)ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABASA SA SAGRADONG AKLAT 11 PART 1 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123.
MAG SIGN-UP SA http://divinothirdeye.ning.com/ AT MAG EMAIL SA pinoy_thirdeye@yahoo.com at sa nsarenas@yahoo.com.

No comments:

Post a Comment