Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 9

Koncepto at mga principyo para manalo sa sugal tulad sa Casino Lotto o Huweteng.
Sa Sagradong Aklat na ito bibigyan tayo ng kaunting kaalaman kung bakit at paano nakaka-apecto ang bawat letra ng iyong pangalan pati na ang araw ng iyong kapanganakan sa iyong karakter, personalidad at kapalaran. Pag-aralan ang masuwerteng araw sa bawat numero na prominente sa iyong buhay. Alamin ang numerong magbibigay ng magandang kaginhawaan sa iyo.
Mga orasyon para makilala mong mabuti ang iyong pagkatao.
Orasyon para mabasa mo ang isang tao.

Panuntunan sa pag-alam ng importanteng numero

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
PANGALAN 1
PANGALAN 1
PANGALAN 2
PANGALAN 3
PANGALAN 4
PANGALAN 5
PANGALAN 6
PANGALAN 7
PANGALAN 8
PANGAlAN 9
FAMILY NAME 1
FAMILY NAME 2
FAMILY NAME 3
FAMILY NAME 4
FAMILY NAME 5
FAMILY NAME 6
FAMILY NAME 7
FAMILY NAME 8
FAMILY NAME 9

BIRTHDAY 1
BIRTHDAY 2
BIRTHDAY 3
BIRTHDAY 4
BIRTHDAY 5
BIRTHDAY 6
BIRTHDAY 7
BIRTHDAY 8
BIRTHDAY 9
Vocation 1
Vocation 2
Vocation 3
Vocation 4
Vocation 5
Vocation 6
Vocation 7
Vocation 8

Vocation 9

66 STEPS TO SUCCESS-YOUR PERSONAL SUCCESS BLUEPRING

PERSONAL EFFECTIVENESS QUOTIENT™

SKILL
ANGEL’S NAME

Mental
Control
Avoiding Procastination

Direction Setting

Time Management

Decision Making

Taking Action
Active Listening

Language

Questioning

Body Language

Open Questioning

Getting Agreement

Effective Presentation

Leadership

Management

Marketing

Modelling

Life Management

Agenda
Preparation

Creative Problem Solving

Telephone

Internet

Computer

Strategic

Financial

Negotiation

Motivation

Business

Record Keeping

Appearance

Referral

Letter Writing

Director

Sales

Features &

Benefits

Speed Memory

Strategic &
Tactical Planning

Administration

Direct Mail

Accounting

Legal

Recruiting

Interviewing

Contract


Public Relation

Direct Mail

Design

Coaching

Counselling

Promotional

Creative

Thinking

Growth

Acquisition

Development

Learning

Funding

Information
Management

Asset Management

Personnel
Management

Skills Management

Closing Skills

Opening Skills Leverage
Consultancy

Buying

Project Management

Analysis

Business Process
Quality

Assessment


Franchise

Speed Reading

Fund and
Asset Management


1. Pres. Office –

2. Operations –

3. Accounting –

4. Documentation –

5. Credit –

6. Collection –

7. Personnel –

8. Marketing –

9. Audit –

10. Branch Infrastruture –

11. Corp. Planning –


pambura or assault weapons

weapons oracion


1. dual sword
light/darkness
2. ball of fire
3. electricity of finger
4. water atomic bomb
5. new seal of light
and darkness
6. finger clicking
7. word of fire
8. book of jesus
9. wind of laser
10. virtual fire
11. fire sword
12. sword of rock


1. BALL OF DEATH

2. GOLDEN LINE
WITH TWISTER
(for separating the gnomes
And the devils;
to help the gnomes)

3. SWORD OF
JESUS
(whip twister & fire ball)

4. DEATH WHIP
(continous extermination
of dayabs)

5. TWO
PEOPLE
TWO PEOPLE
Oracion pangbawas at pang-alis ng nerbiyos at pag-aalalaCHARGING ORACION


ANGELIC GROUPS

COMPLEX ANGELS

Business angelic groups in charge of helping the and DTEF members to identify, attract and forge strategic business partners so that the growth, stability and balance of the DTEF group can be established.

INSTANTANEOUS SWIRLING
(IS) ANGELS

WARRIOR ANGELS – in charge of eliminating attacks on the mental components of man. These diabs attack man on the mental plane, dimension and world.

1. Instantaneous swirling angels – responsible for eliminating the diabs on all 6 fronts namely; the planar, world, dimensional, structure, all specialists in eliminating all the mental diabs.

Understanding the mental diabs:

i. Mental Planes – which play up and agitate the negative emotions such as jealousy, anger, hatred, fear, confusion, nervousness, greed, scandals, and other negative emotions using the present situation.
ii. Mental World – diabs which creat different scenarios so as to arouse your negative emotions.
iii. Mental Dimensions – diabs which play up on doubt, skeptism, unbelief and loss of faith. They attack the Holy Trinity and other Divino Principles.

SUPERIOR ANGELS

Warrior Angels assigned to a specific plane of the Assiah world

SYMPOSIUM ANGELS

Warrior angelic group assigned to the Assiah world

SYNDICATION ANGELS

Warrior Angelic group assigned to the angelic group16 basic skills at pangalan ng mga hari ng engkanto de dios

1. Decision Making-
2. Planning–
3. Problem Solving–
4. Visioning/Mission–
5. Focus –
6. Scenario Planning –
7. Detailed and Operational Planning-
8. Marketing-
9.Finance-
10. Personnel and Executive selection11. Partnering-
12. Management-
13. Strategy definition and implementation-
14. Globalization-
15. Asset Protection-
16. Balancing of needs, priorities and resources-

LIST NG PANGALAN NG BUSINESS ANGELS

1. Decision Making-
2. Solution
Selections\and implementation-
3. Prioritization-
4.Resource Generation-
5. Asset Management-
6. Scenario Planning-
7.Project Selection-
8.Marketing-
9.Business Modeling-
10.E-Commerce
11.Partnering-
12.Management-
13. Finance and Capital Raising-
14.Globalization-
15.Values & Corporate
alignment-
16.Corporate layering and structuring-
HEAD NA DIVINO ANGEL IN CHARGE OF EACH VIRTUE

1. Wisdom-
2. Patience-
3. Strength-
4. Persistence
5. Vision-
6.Discernment-
7.Contentment-
8. Courage-
9. Leadership-
10.Endurance-
11.Sacrifice-
12. Secrecy-
13.Planning-
14.Resourcefulness-
15. Selection and Appointment-
16. Excellent Management-


ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 9 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

No comments:

Post a Comment