Saturday, May 1, 2010

Kinukulam ka ba? Importanteng basahin mo ito ng malaman mo.

Tumataas ang nag aaral ng Pangkukulam at maging ang mga biktima ng kulam. Noong makalipas na mga taon maraming reseach ang ginawa sa Stony Brook Medical College sa New York, USA at naging conclusyon nila na ang pangkukulam ay totoong nakakamatay ito man ay pinatunayan sa biblia.Ang mga nakukulam ay nasa panganib at maaaring sirain nito ang kalusugan at kalagayan ng kabuuan ng isang tao, maaari din itong mapatay o gawin ng mga indibidwal na magpakamatay sa labis-labis na paghihirap na nararamdaman.

Nagiging suicidal mahina ang shield ng aura o proteksyon.Ang mga walang-salang kaluluwa ng tao ay bihirang malaman na siya pala ay kinukulam na. Ito ay ginagawa nila upang makasakit at makapatay ng isang tao. At bawat taong mapapatay nila tumatataas ang kanilang kapangyarihan at ranggo.

Ang mga personal na gamit ng isang bibiktimahin tulad ng baro, picture, kuko minsan pangalan at date of birth lang ay ginagamit para gumawa ng manika na malalagyan ng koneksyon sa isang tao.Ang pinaka dibdib ng manika ay iniiwang bukas para sa pinakahuling rituals.

Ang ritual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng puso ng isang hayop na buhay at ito ang inilalagay para maging puso ng manika at sa puntong ito’y magsisindi ng kandila para ma infused ang buhay ng bibiktimahin papunta sa manika na ginamitan ng invisible psychic chord. Upang mabuhay ang koneksyon ng biktima at manikang gagamitin.Kapag ang lifeforce ng manika at ng taong kukulamin ay konektado na, gumagamit na ang mangkukulam ng karayom tinutulak ito sa isang specific acupuncture points para ma break ang energy system ng biktima.

Habang tinutusok ang karayom mararamdaman ng bitima ang bawat pag baon ng karayom sa loob ng kanyang katawan.Ang biktima na kahit ilang libong milya ang layo ay makakaranas ng sunod sunod na atake.Lalo na kung ang biktima ay napakain, napainom ng pagkain o inuming nahaluan ng abo ng isang patay na tao na nakakapag infused ng negatively charged na energies.

Nakakapagbigay ito ng unlimited control sa mangkukulam sa pag-iisip at katawan ng bibiktimahin. Ang pinaka-focus ng mangkukulam ay sirain ang immune system ng biktima.Eze 13:19 At inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na cebada, at dahil sa mga putol ng tinapay, upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay, at upang iligtas na buhay ang mga kaluluwa na hindi marapat mabuhay, sa pamamagitan ng inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan.

Eze 13:20

Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, ako'y laban sa inyong mga unan, na inyong ipinanghahanap ng mga kaluluwa, na paliparin sila, at aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay; at aking pawawalan ang mga kaluluwa, sa makatuwid baga'y ang mga kaluluwa na inyong hinahanap upang paliparin.Kung sa tingin mo na ikaw ay binibiktima na ng masamang salamangka/pangkukulam eto ang mga indikasyon na tutulong sa iyo upang maintindihan mo ang inyong kalagayan.

Mga palatandaan o signs kung ikaw ay kinukulam na o may ibang masamang ispiritu ang nakikielam sa iyo.• Ang iyong pagtulog ay balisa, laging na iistorbo. Hindi kamapagkatulog at laging nagigising ng alanganing oras.• Madaling mapagod at kinukulangan ang lakas upangmabuhay ng maayos sa araw-araw na gawain.• Mayroon kang kinatakutan na hindi maintindihin kungsino o ano.• Nawaawalan ng interes sa buhay.•

Nawawalan ng pag –asa.• Ikaw ay madaling mapagalit kahit walang dahilan•Nakakaramdam ng sakit sa puso o parang inaatake peropag napa- consulta sa mga medical doctors ay walangmakumpirmang karamdaman.• Nakakaramdam ng matinding depression.• Pagkatuyo ng labi o bibig sa gabi na parang nauuhawparati.• Madaling tumaba minsan naman madaling pumayat.• Bigla-biglang nagkakaroon ng panginginig atpangingilabot sa buong katawan.• Parang humihigpit o sumisikip ang mga ilang bahagi ngkatawan at kalamnan.•

Nagiging lutang ang pag-iisip biglang naging malilimutinat nararanasan ang paghina ng memorya.• Ang mga payo at pangitain na dapat dumaan sa iyongpanaginip ay hinaharang, Kaya wala kang maala-alangpanaginip tuwing gumigising.• Ang iyong mga propesyonal na karera o trabaho ay na-aapektuhan laging wala sa kondisyon o gana.• Hindi makatwiran para sa iyo ang pag-uugali ng mga taokaya laging may nakakaaway.• Minamalas, mahirap kumita ng pera nawawalan ngparaan mag- isip kumita.Maraming mga sintomas ang maaaring makita sa taong kinukulam ang lahat ng ito ay depende sa estado ng conciousness ng isang biktima at ang mga uri ng masamang Espiritu na umi- impluwensiya sa kanya na nakaka-apekto sa biktima.

Mga sumusunod na palatandaang may aktibidad ng kulamo may masamang ispiritung nakikielam sa isang tao.• Nanaginip ka ng patay na taong hindi mo kakilala atnananaginip ka ng kakila-kilabot na mga hitsura ng taona gusto kang patayin habang ikaw ay natutulog atnananaginip kaya para kang hindi makahinga atbinabangungot.• Madalas kang managinip ng mga ahas at ng mgamaruruming lugar na may kasamang umaalingasaw namabahong amoy.• Biglang magigising sa takot mula sa malalim napagkakatulog na hinahabol ang paghinga.• Nananaginip na bumabagsak mula sa isang napakataasna pinanggalingan.• Nananaginip ng mga ahas, alakdan at malalaking maitimna gagamba.•

Nakakakita ng maiitim na parang tuldok o usok nalumulutang sa iyung kapaligiran lalo na pag matutulogpa lamang o pag kagising.• Lumalaki ang iyong tiyan tulad ng isang buntis na babaeang itaas ng iyung pusod ay parang sumisikip at kungito’y hihipuin para bang may bolang matigas na nasaloob ng tiyan.• Paninikip at mabigat na pakiramdam lalo na sa maybalikat at dibdib.• Matinding kagutuman sa mga biktima lalo na kungnasasaniban o nabaunan na ang iyong katawan.• Palaging sumasakit ang ulo.•

Minsan ay nangingitim ang kulay ng iyung balat.• Pangangati, parang may pumapaso at tumutusok sa iba't-ibang bahagi ng katawan.• Sa mga malubhang kaso ng salamangka o pangkukulamna meron talagang gustong pumatay sa iyo, makakakitaka ng masasamang pangitain.Mga aksidenteng karumal-dumal, mga patayan sa iyungharapan maging hayop o tao ito.

Nasa gitna ka na ngcross over ng pagkabuhay at malapit nang mahigup sakamatayan.Huling yugto ng biktimang kinukulam at sinasaniban ng masamang ispiritu na mahirap ng iligtas at kakaunti na lang ang oras para mabuhay o mananatili sa mahirap na kalagayan.• Kanser sa ibat –ibang parte ng katawan lalo sa dugo pag ito’y contaminated na.• pag-urong, pag liit o hindi na pag gana ng atay at pantog.• Sobrang hindi maipaliwanag na panghihina.• Gumagamit na ng ibat ibang droga.• Inaatake na sa puso.•

Mga gamot na nirereseta ay hindi na gumagana na pinagtatakhan ng mga medical practitioner: na nagreresulta sa mga doktor na gumamit ng mas malakas na gamot .• Nagtataka ng magpakamatay o laging nag iisip ng kanyang ikakamamatay.

Karagdagang mga sintomas ng nakukulam o may nakikielam na masamang ispiritu na nauukol sa mga babae lamang.• gasgas marka sa paligid ng hita o maselang bahagi ng katawan.• Madalas managinip na may gumagahasa sa kanyang mga masasamang ispiritu at ito’y parang totoong totoo.•

Pangangati sa maseselang bahagi ng katawan.• Paghinto ng buwanang menstruation, nagiging irregular ang menstruation minsan ay napakasakit at minsan may napakaitim na dugong lumalabas.• Hindi mabuntis buntis dahil may ibinira o ibinaong kulam sa kanyang fallopian tubes kaya ma buntis man nagreresulta lang ito ng pagkalaglag ng sanggol.

Kaya nananatiling baog habang buhay.• Hindi matagalan ang pagbubuntis na nagreresulta sa pagkamatay niya o ng sanggol.• Hindi maipaliwanag na convulsions.Karagdagang mga sintomas nauukol sa Espirituwal na mga tao• Ang iyong interes sa ispiritual ay bumabagsak, ayaw mo ng manalangin, wala ka ng pananampalataya sa Dios Ama, Dios Anak at Dios Ispiritu Santo maging kay Mama Mary at sa ibat ibang angel na pinadadala sa iyo upang tulungan ka.•

Biglang nag iiba ang pakiramdam sumasama kapag sinusubukang manalangin.• Madaling matuksong gumawa ng malalaswa at masasamang bagay at mga bisyo.Sa mga malubhang kaso kung saan na ang demonyo na ang sumasanib , ang biktima ay maaaring biglang magpakamatay o maging mamamatay tao.Ang pagiging marahas na pag-uugali ay lubos na makikita sa mga ganitong tao.

Solusyon:Mag pacheck up sa mga magagaling (authorities) laban sa kulam at exorcism. Magpagamot, mag aral ng mga Sagradong Aklat matutong maglagay ng Divine Shield at proteksyon maging spiritual warrior pag aralan ang combatis spiritual upang huwag ma biktima at katakutan ng mga mangkukulam at masasamang ispiritu.

http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/2065077/SAGRADONG+AKLAT+8++Mga+Lihim+Na+Kaalaman+tungkol+sa+mga+Mangkukulam+At+mga+Engkanto+Diaboliko+At+mga+paraan+upang+silaĆ¢€™y+malabanan+sa+pamamagitan+ng+puting+kaalaman+ng+Engkanto+de+Dios+at+ng+mga+Divino.+Inilathala+ang+Forbidden+knowledge+na+ito+hindi+up

ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA MGA SAGRADONG AKLAT NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123/09051513777
Inaanyayahan po namin kayong mag-E-mail sa nsarenas@yahoo.com / pinoy_thirdeye@yahoo.com or read http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/link/u/http:[][]dtef-thirdeye.blogspot.com/m/sagradongaklat and http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/link/u/http:[][]divinothirdeye.ning.com/m/sagradongaklat para mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan at inyong ilahad ang mga kakaiba ninyong karanasan.

No comments:

Post a Comment