Sunday, May 23, 2010

Mga pagtulong na binibigay ng fellowship natin

How can we help:

-Gumagamot kami ng mga sakit na hindi natural o sakit na likha ng mga mangkukulam o anumang masamang espiritu o elemento.

-Lumalaban sa anumang uri ng masasamang ispiritu (destroys those who practice witchcraft)

-pumuputol ng sumpa kaya madalas kayong namamatay sa aksidente o sa iisang sakit kahit mula pa ito sa ibang panahon na tumagos sa kasalukuyang panahon (communicate on the other side)

-nagsasara ng mga portal o doorway ng iba’t ibang- malas na energiya na nakalilikha ng pagtatalo at madaling pag-init ng ulo. (disturbances, apparition, strange voices.)

-nagpapaalis at nagpaparusa ng multo na naninirahan sa inyong tahanan. (Ghost Phenomena).

-nagpaparusa ng incubus o nilikhang gumagamit sa iyong katawan habang ika’y natutulog. (Psychic war warfare and combatis)

-Nagdedecipher at nag-iinterpret ng iba’t ibang panaginip, (Dream Interpretation)

-Nagbibigay ng babala pagmay signs of death ang isang tao. (explain the unexplain)

-nanghuhula ng maaaring sakuna bago pa man ito mangyari, (decipher hidden meanings, uncover signs & interpret symbolism).

-Bumabasa ng isip ng ibang tao bago pa man niya ito gawin (Ture- into different frequencies of prophesies, premonitions etc.)

-Nagtuturo ng tamang pagpractice ng meditation, concentration, contemplation and astral projection.

-bumabasa ng isip ng isang taong nagsisinungaling.

-Nagbibigay ng babala sa mag-asawa may signs ng paghihiwalay, pagkamatay ng isang tao sa aksidente o kaya’y pagkakaroon ng kalaguyo ng isang may asawang lalake o babae?

-Nag riritual at nag-bibigay ng orasyon para magkabalikan ang nagkahiwalay na mag-asawa pati na rin sa nagkahiwalay na magkasintahan. (return lost loves).

-Nagtuturo ng tamang Astral travel

-Nagbubukas ng Third eye (control its intensity)

-Nagbabasa ng nakaraan at kinabukasan ng isang tao. (investigations of mysterious experiences)

-Nagdedevelop ng iba’t ibang kaloob o regalo mula sa Tatlong Persona, (Open gifts, teaches individual student, become healers, teachers, preachers etc.)

-Nagtuturo ng orasyon upang mapaamo ang hayop at mapalago ang taniman ng halamanan.

-Nagbubukas ng Third eye, 2nd mind etc.

-Nagbubukas ng kapangyarihan upang makakita ng dwende, diwata, maligno, kapre, aswang at iba’t ibang nakakakilabot na nilalang.

-Nagiinvestiga ng past life ng isang tao. (solve mysteries and riddles)

-Nagbabalance ng energy ng isang tao inaalis ang negative na nakapagbibigay ng karamdaman.

-Nagpaparusa ng kaluluwang naglilikha ng sakuna sa isang accident prone area. (tormented souls that have been wandering around, help disturbed souls to cross over).

-Nagpaparusa ng kaluluwang naglilikha ng pagkalunod sa ilog o sa dagat.

-Perform exorcism. Getting rid of ghostly disturbances, strange voices and forces that create energy fluctuations and distortions.

-nagbibigay ng babala o abiso laban sa kidnapping, robbery, assassination bago pa man ito maganap.

-Lumalaban sa mga mangkukulam, masasamang espiritu at mga diaboliko.

-Nag-aalis ng impluwensya ng masamang espiritu tulad ng pagkaramdam ng takot, pag-aalala, madaling pag-init ng ulo at iba. (paranormal investigations/experiences)

-Gumagamot ng karamdamang pinakikialaman ng mga misteryosong nilalang.,

-Humahanap ng mga nawawalang tao o bagay. (find lost person or object)

-Nagbibigay ng babala kung may nagbabalak magnakaw sa iyong tahanan o may signs ng sunog na posibleng maganap. (advance information)

-Nagbibigay ng babala pag magkakaroon ng lindol, malakas na bagyo o pagbaha maging ng Coup d eta bago pa man ito maganap.

-Nakapagdedetect ng sakit ng isang tao.

-Nakakakita ng mga nakabaong Japanese, American o Spanish treasures na nakabaon sa ilalim ng lupa. (treasure verification)

-Nakapagremote Viewing o abilidad maidescribe ang itsura, kulay o interior ng bahay o lupa kahit hindi pa ito napupuntahan o nakikita.

-Interpretion ng masama o magandang panaginip

-Nagtuturo ng pagbasa ng kapalaran ng ibang tao. (can predict your future and read your past)

-Nagbibigay ng rituals at orasyon upang lumakas ang negosyo, bumalik ang swerte maging ang pagbabayad ng utang ng isang tao.

-Nagpaparanas ng out-of-the-body experience.

-Nagbubukas ng kaalaman upang maging masuwerte sa Lotto o Casino. (find the missing link to luck).

-Nagtuturo upang maging invinsible o magkaroon ng depensa laban sa kalaban.

-Nagbibigay ng ritual at orasyon upang mawalan ng bias ang balo o itak na ipangpapatay sa iyo.

-Nakapagbigay ng tips sa shares of stocks na tataas ang halaga at ang stocks na pabagsak ang halaga.

-Nakakakita ng nawawalang bagay o tao. (find lost objects or person)

-Nagtitimpla ng herbal na gamot ayon sa sakit panlupa ng isang tao.

-Nakapagpapaalis ng bati o ng usog sa nabiktima nito.

-Nagbibigay ng spiritual Healing Massage Theraphy. (charging, cleansing and balancing of your aura)

-Nag-aalis ng engkanto o maligno sa lugar o bahay.

-Nagkapagbibigay din ng gayuma pagnakapasa sa tuntunin ng Divino.

-Nagbibigay ng agimat proteksyon sa anumang aksidente.

-Nagbibigay ng rituals at orasyon para umulan at tumigil ang ulan.

-Nakapag-padiagnose ng sakit ng tao

-Naaalis ang lason ng inumin at pagkain.

-Nahuhulaan ang sexualidad ng isang bata bago pa man ito isilang.

-Nakapagbibigay ng parusa sa mga mapang-api. (Divine Justice)

-Nakakapagsolve ng isang krimen sa pamamagitan ng Psychic abilities.

-Nalalaman ang totoong sanhi ng pagkamatay ng isang tao.

-May mga sekretong salita ng lumakas ang negosyo mapaamo ang iyong asawa at magustuhan ng isang lalaki o babae.

-Inaalis ang pagkaabnormal ng isang bata kung ito ay nalikha ng ibang nilalang.

-Nagtuturo at nagbibigay ng gamit instruments at weapons at kung paano gamitin ito tulad ng etod o panturo, kabal, capsules, pendant, atardar, baston at iba pa.

-Gives advises and guides you for your best decision on career, love life, business, education.
All seeing EyeInaanyayahan po namin kayong mag-E-mail sa nsarenas@yahoo.com / pinoy_thirdeye@yahoo.com or txt 09186927123 para mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan at inyong ilahad ang mga kakaiba ninyong karanasan.

1 comment: