Sunday, May 23, 2010

Sharing of Spiritual experiences Part 2 (Walking through the valleys of death)

Matapos ako pumasok sa isang maliwanag na pintuan, ako ay pumasok sa isang napaka liwanag na silid kung saan ako sinalubong ng isang lalaki.

Ang aking tanging nasabi lamang ay... "Panginoon ko."


Ako ay kanyang binigyan ng isang napaka gandang ngiti ng pagmamahal at katahimikan.
Natatanaw ko na sa kanyang paligid ay may isang mahabang hapag kainan na may mga lalaki na nakaupo.

Lahat sila tila kilala ako at masaya akong tinangap.Pinaliwanag nila kung ano ang nangyari sa akin at kung nasaan ako.

Sa isang iglap aking nakita at naintindihan ang aking naging buhay.

Naging malinaw din na ako ay may isa pang pagkakataon para gampanan ang aking ganap na mission.

Ngunit paano ko gagampanan ang aking mission panginoon, aking tanong.

Sa puntong ito ako ay kanyang inabutan ng isang baluti,kalasag,spada at isang maliwanag na kahon na puno ng lumulutang na maliwanag na bola.

Napaka misteryoso ng mga regalo na ito at bago ko man maitanong kung ano ang mga ito, aking narinig na lamang na "yan ang misteryo na iyong dapat tangapin."

At sa isang iglap ako ay nagbalik sa aking panlupang katawan na pinagkakaguluhan ng mga nurse at doctor.

Muli akong nakahinga, ang aking mataas na lagnat ay nawala.

No comments:

Post a Comment